28 maja 2021 roku we Wrocławiu został otwarty pierwszy taki w Polsce Integracyjny Inkubator Przedsiębiorczości SKRZYNIA. Cel jest jeden – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Tutaj takie osoby będą mogły między innymi założyć firmę. Inkubator nie powstałby bez Bartłomieja „Skrzyni” Skrzyńskiego, społecznika, aktywisty działającego na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Integracyjny Inkubator Przedsiębiorczości Skrzynia powstał we Wrocławskim Parku Technologicznym po to, by wspierać biznes bez barier, promować integrację w biznesie oraz aktywność zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Przez 5 lat mogą się w nim rozwijać firmy z różnych branż, które są na początku swojej biznesowej drogi. Jak podkreślał prezes Maciej Potocki, prezes Wrocławskiego Parku Technologicznego, miesięczna cena najmu to 1 zł za 1m2.

 

W ramach Integracyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości działa Centrum Informacyjne, w którym w jednym miejscu można uzyskać know-how i eksperckie wsparcie w zakresie podejmowania pracy czy zakładania firmy przez osoby  niepełnosprawne oraz ich zatrudniania. Inkubator daje także możliwość nawiązywania nowych kontaktów, korzystania z pomocy doradcy zawodowego, trenera pracy czy psychologa.

 

Utworzenie Integracyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości zainaugurowano we wrześniu 2020 roku. W jego powstanie bardzo mocno był zaangażowany śp. Bartłomiej Skrzyński, ówczesny dyrektor biura Wrocław bez Barier. Mówił, że jednym z najważniejszych celów projektu jest pokazanie, że niepełnosprawność nie jest barierą ani w zatrudnianiu, ani w podjęciu aktywności zawodowej czy samozatrudnieniu, a współpraca i wzajemna otwartość mogą przynieść dla rynku konkretne korzyści. Sposobem na to ma być m.in. promowanie historii firm i osób, które osiągnęły już sukces.

 

Inkubator jest dostosowany do osób niepełnosprawnych
Działalność Inkubatora nie byłaby możliwa bez dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych jego siedziby, która mieści się w jednym z budynków WPT przy ul. Fabrycznej 16 h we Wrocławiu.

 

Wrocławski Park Technologiczny zapewnił pełną jej dostępność tak wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

 

- Bezpośrednie otoczenie Inkubatora wyłożone jest specjalną kostką brukową ułatwiającą poruszanie się wózkersom.


- Przy budynku znajdują się wyznaczone i wyraźnie oznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W samym budynku znajduje się winda umożliwiająca dotarcie na każde piętro, wyposażona w system głośnomówiący wspierający osoby niedosłyszące oraz przyciski z oznaczeniami w języku Braille'a.


- Wszystkie drzwi w obiekcie zostały oznaczone żółtymi znacznikami, które ułatwiają poruszanie się osobom słabowidzącym. Każde z pomieszczeń w Inkubatorze oznaczone jest specjalną tabliczką – umieszczone są na niej podstawowe informacje na temat tego, co znajduje się w danym biurze, ich tłumaczenie na język Braille'a oraz identyfikacja poprzez QR kod.


- Recepcja znajdująca się w Inkubatorze wyposażona jest w pętlę indukcyjną, która ułatwia możliwość porozumiewania się z osobami posiadającymi aparat słuchowy.


- W recepcji można również skorzystać z aplikacji „Komunikacja bez barier”, pozwalającej na połączenie się z tłumaczem języka migowego. W budynku zainstalowano też system TOTUPOINT, dzięki któremu osoby niewidzące uzyskują jasne informacje, jak poruszać się po wszystkich jego kondygnacjach.


- Osoby niepełnosprawne mogą pracować w dostosowanych do ich potrzeb biurach, korzystać ze strefy wyciszenia i relaksu oraz spełniających wymogi dostępności łazienek. Na każdym etapie działań pomocą służy im wykwalifikowana kadra WPT, która m.in. przechodzi szkolenia z komunikacji w języku migowym.