Na pierwszy dzień października 2012 roku przypada zainicjowany przez ONZ Światowy Dzień Mieszkalnictwa (ang. World Habitat Day), którego celem jest upowszechnianie na całym świecie wiedzy o ubóstwie mieszkaniowym. Corocznie w obchody tego dnia włączają się poszczególne krajowe oddziały naszej organizacji – Habitat for Humanity na całym świecie. Polski oddział Fundacji zdecydował się przygotować wystawę pokazującą oblicza biedy mieszkaniowej w Polsce.


Sytuacja mieszkaniowa w Polsce jest jedną z najgorszych w Europie, a działania podejmowane przez instytucje państwowe i samorządowe są niespójne i wycinkowe. 6,5 milionów Polaków żyje w warunkach ubóstwa mieszkaniowego (substandardowych warunkach, bez kanalizacji czy wodociągu), 11,9 milionów osób (w tym 75% dzieci) żyje w przeludnieniu, a 60% (7,5 miliona) budynków jest w złym stanie technicznym i wymaga remontów .


Ogromna skala ubóstwa sprawia, że wiele rodzin nie jest w stanie samodzielnie zabezpieczyć swoich potrzeb mieszkaniowych na odpowiednim poziomie. Szczególnie dotkliwie biedy mieszkaniowej doświadczają dzieci dorastające w trudnych warunkach, a także osoby o specjalnych potrzebach – niepełnosprawni czy ludzie starsi.


W dalszym ciągu w Polsce nie opracowano spójnej wizji dla zaspokojenia jednej z podstawowych potrzeb człowieka, jaką jest posiadanie bezpiecznego, godziwego schronienia. W Światowym Dniu Mieszkalnictwa nasza organizacja chce głośno o tym przypomnieć.

 

Fundacja Habitat for Humanity, realizując swoje działania statutowe, na co dzień spotyka się z osobami dotkniętymi biedą mieszkaniową i żyjącymi w bardzo trudnych warunkach. Kilka rodzin zgodziło się zaprosić do swoich domów pracowników Fundacji, by opowiedzieć swoje historie. Na podstawie tych spotkań Fundacja przygotowała wystawę zdjęć obrazujących wybrane przejawy biedy mieszkaniowej w Polsce. Zdjęcia można oglądać w przejściu podziemnym Metra Warszawskiego na stacji Świętokrzyska, w okresie od 1 do 31 października 2012 roku.

 

Zdjęcia i historie ludzi dostępne są również w pliku PDF