Między 8 a 11 październikiem 2012 w Nowohuckim Centrum Kultury odbywały się XXXIV Krakowskie Spotkania Artystyczne „Gaudium" organizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes", które są festiwalem twórczości artystycznej niepełnosprawnych z różnych placówek pomocy społecznej.


Start festiwalu miał miejsce 8 października w Nowohuckim Centrum Kultury. Gośćmi honorowymi przybyli: pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa Bogdan Dąsal, skarbnik powiatu krakowskiego Bogumiła Glica, dyrektor PCPR powiatu krakowskiego Grażyna Tajs-Zielińska, dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej.


Gaudium et Spes rozpoczął się od wernisażu konkursu plastycznego, a było z czego wybierać, bo w tym roku oceniano aż 85 prac plastycznych wykonanych różnymi technikami. Profesjonalne jury długo zastanawiało się wyborem zwycięzców, bo każda praca miała swój unikatowy charakter.


Ostatecznie jury zdecydowało, że: w kategorii malarstwo przyznano 1 miejsce zajął Marek Soból „Radiowóz" – DPS Hutnicze 5, w kategorii rysunek i grafika przyznano 1 m. Zbigniew Żuk „Wakacje w Wapiennym" – WTZ ul . Truskawkowa 4, w kategorii techniki inne przyznano: 1 m. Andrzej Siwiec „Barwy NASZEGO niekończącego się lata" – DPS Hutnicze 5.