Muzeum Regionalne w Stalowej Woli utworzy międzynarodową akademię kształcącą pracowników polskich i ukraińskich muzeów w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych. Ma to umożliwić większy dostęp niepełnosprawnym do dóbr kultury. 

 

Celem tego projektu badawczo-edukacyjnego jest zwiększenie liczby muzeów dostępnych dla osób z różnymi dysfunkcjami. Koszt projektu oszacowano na 180 tys. euro. Stalowowolskie muzeum otrzymało na jego realizację wsparcie finansowe w wysokości prawie 170 tys. euro z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Pozostała kwota pochodzić będzie ze środków własnych.

 


– Niepełnosprawni są wśród nas i chcą tak jak my korzystać z dóbr kultury. Naszym zadaniem jest umożliwienie im tego – mówi dyrektor Lucyna Mizera. – Tak jest w najlepszych muzeach na świecie i powoli staje się standardem także w Polsce. Nasze muzeum od kilku lat specjalizuje się w udostępnianiu swojej oferty wszystkim, bez względu na ich ograniczenia. Wypracowujemy ciągle nowe metody pracy edukacyjnej, szukamy dobrych wzorów w najbardziej zaawansowanych pod tym względem muzeach zagranicznych. Jesteśmy otwarci na wszystko, co pozwala przekraczać sztuczne bariery. A każda inicjatywa, podjęta z myślą o niepełnosprawnych, procentuje dla wszystkich – chociażby eksponaty do dotykania są ogromną atrakcją także dla osób widzących. Tym razem otrzymaliśmy grant na szeroko zakrojony projekt transgraniczny, który będziemy realizować w latach 2014-2015. Obejmuje on działania badawcze, edukacyjne a także inwestycyjne.- pisze muzeum na swojej stronie.


W ramach projektu zostanie przeprowadzona ankieta o możliwości dostosowania ukraińskich i polskich muzeów dla potrzeb osób niepełnosprawnych i na podstawie wyników tych badań będą szkoleni edukatorzy muzealni, jak obsługiwać osoby niepełnosprawne. Zostanie przygotowany też profesjonalny film i spot promujący w mediach ogólnopolskich problematykę osób niepełnosprawnych w muzeach.


Projekt przewiduje także utworzenie platformy internetowej, na której zostaną zamieszczone raporty z badań, biuletyny szkoleniowe, materiały pokonferencyjne, informatory, programy edukacyjne. Platforma z forum dyskusyjnym stanie się przestrzenią komunikacji dla edukatorów muzealnych, osób niepełnosprawnych, instytucji i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych po obu stronach granicy.


Ukoronowaniem wszystkich działań będzie zawiązanie koalicji muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego.


Realizacja projektu rozpocznie się w lutym 2013 r. od przeprowadzenia wspomnianych badań ankietowych, natomiast realizacja części szkoleniowej projektu zaplanowana jest na lata 2014-15.

 

Muzeum otwarte dla wszystkich


Muzeum Regionalne w Stalowej Woli od 2007 r. realizuje pierwszy w Polsce kompleksowy program edukacyjny skierowany do osób niepełnosprawnych pn. „Dostępne Muzeum". Pod tym niepozornym hasłem kryje się nowatorski program edukacyjny dla osób niepełnosprawnych, obudowany inicjatywami szkoleniowymi, artystycznymi, pedagogicznymi, wydawniczymi, multimedialnymi, stanowiący pole kompleksowego oddziaływania edukacyjnego i promocyjnego. Efektem podjętych działań jest nie tylko zdobiąca dziedziniec „Galeria przez dotyk", wystawa 24 rzeźb przeznaczonych do percepcji dotykowej, ale też sukcesywna likwidacja barier architektonicznych wewnątrz gmachu i coraz szersza oferta edukacyjna dla gości niepełnosprawnych i edukatorów muzealnych.


Program „Dostępne Muzeum. Zintegrowany program dla osób niepełnosprawnych" otrzymał nominację w konkursie na Wydarzenie Muzealne 2009 Sybilla w kategorii programów edukacyjnych oraz pierwszą nagrodę w konkursie „Polska Pięknieje. 7 Cudów Funduszy Europejskich" w 2010r.

 

Patrz

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli