Dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu wraz z Autorami oraz Stowarzyszenie "Nasza Galeria" zapraszają na wystawę „W pełni zaradni" prezentującą twórczość niepełnosprawnych artystów. 

 

Wystawa W pełni zaradni prezentuje wybrane dzieła artystów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „NASZA GALERIA" – ogólnopolskiej galerii twórców niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi. Autorzy prac skutkiem zdarzeń losowych znaleźli się w tej grupie osób, ale nie przestali być sprawnymi artystami. Chcą swoimi dokonaniami artystycznymi, umiejętnościami i talentami stworzyć standardy postrzegania siebie, jako pełnoprawnych i pełnosprawnych obywateli naszego społeczeństwa. Sztuka bowiem nie rozgranicza pojęć sprawności i niepełnosprawności, prowadząc m.in. do integracji społecznej i dając im możliwość uzyskania pewnej niezależności ekonomicznej.

 

Przygotowywane przez „NASZĄ GALERIĘ" wystawy i ekspozycje - krajowe i zagraniczne oraz plenery malarskie były rejestrowane i prezentowane w programach telewizyjnych, regionalnych i ogólnopolskich, a wydawnictwa wzbudzają ogólny podziw i uznanie. Sukcesy w promowaniu twórczości, aktywizowaniu twórców, dla których sztuka stała się orężem w walce z chorobami i dysfunkcjami sprawiły , że stowarzyszeni artyści postanowili kontynuować działania twórcze, które stały się głównymi narzędziami integracji i terapii.


Prace, będące formą kontaktu z otoczeniem, wykonywane są w różnych technikach malarskich: oleje, akwarele, pastele, gwasze, grafiki, rysunki tuszem, małe formy rzeźbiarskie – o różnorodnym ładunku emocjonalnym postrzegania otaczającego świata i wyrażania siebie.


Część tej pokaźnej już dziś kolekcji można oglądać w Galerii Ratuszowej Miasteczka Galicyjskiego od 25 stycznia do 10 marca 2013 r.

 

miejsce wystawy: "GALERIA RATUSZOWA" w Miasteczku Galicyjskim, ul. Lwowska 226, 33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie


Więcej o wystawie na http://naszagaleria.org.pl/co_nowego.htm