Wejherowskie Centrum Kultury w ubiegłym roku uzyskało dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF) na zakup i wdrożenie sprzętu w kameralnej sali kinowej w kwocie 50 tys. złotych.

W tym roku udało się nam pozyskać kolejne dofinansowania z PISFu na dwa projekty: „Przegląd - Kino dla Wszystkich. Zastosowanie audiodeskrypcji - umożliwienie korzystania z dorobku filmowego osobom niewidomym i słabo widzącym" oraz „ABC Filmu Magia – Kina – Ukryte zawody. Promocja sztuki filmowej wśród społeczności lokalnej". Kwota uzyskanych dotacji to 16,5 tysiąca zł.


Projekt „Kino dla wszystkich" skierowany jest w szczególności do osób niewidomych i niedowidzących, dla których spotkanie z filmem w kinie może być niecodziennym przeżyciem. Dzięki metodzie audiodeskrypcji można dostosować sztukę filmową do ich potrzeb.

 

Więcej,

Kino dla niewidomych i nie tylko w Filharmonii Kaszubskiej, nadmorski24.pl z 5 marca 2013