Muzeum Regionalne w Stalowej Woli od 1 lutego 2013 realizuje projekt mający na celu utworzenie Akademii kształcącej pracowników muzeów polskich i ukraińskich w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych. Akademia ma także kreować nowe rozwiązania edukacyjne w dziedzinie dostępności do kultury dla osób niepełnosprawnych.


Ten nowatorski projekt pn. „Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego" z Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2007-2013 został opracowany z myślą o szerszym udostępnianiu sztuki i dziedzictwa narodowego osobom dotkniętym różnymi dysfunkcjami. Jego efektem będzie też zwiększenie liczby muzeów dostępnych dla osób niepełnosprawnych.

 

 

W pierwszej fazie projektu zostaną przeprowadzone dwa specjalistyczne badania ankietowe, które pozwolą na określenie potencjału polskich i ukraińskich muzeów w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. W oparciu o wyniki badań, w utworzonej Akademii wybitni specjaliści z kraju i zagranicy będą szkolić polskich i ukraińskich edukatorów muzealnych z innowacyjnych programów edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych.


Akademia będzie działać w salach konferencyjnej i edukacyjnej stalowowolskiego Muzeum. Pomieszczenia te przejdą gruntowny remont i zostaną wyposażone m.in. w sprzęt audio-wideo, zestaw nagłośnieniowy oraz w sprzęt do edukacji osób niepełnosprawnych, tj. pętle indukcyjne wspomagające słyszenie, panel interaktywny, mówiący identyfikator etykiet i system informacyjny wspomagający orientację w terenie dla osób niewidzących.


Oprócz szkolenia muzealników w Akademii odbywać się będą warsztaty dla osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem innowacyjnych programów edukacyjnych, prowadzone przez wysoko wykwalifikowany personel.


Projekt przewiduje także utworzenie platformy internetowej „Muzea bez barier", na której zostaną zamieszczone biuletyny szkoleniowe, informatory i programy edukacyjne dla muzealników, natomiast dla osób niepełnosprawnych znajdzie się kompleksowy informator o polskich i ukraińskich muzeach dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Platforma z forum dyskusyjnym stanie się przestrzenią komunikacji dla edukatorów muzealnych, osób niepełnosprawnych, instytucji i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych po obu stronach granicy.


Po raz pierwszy zostanie również przygotowany profesjonalny film i spot promujący w mediach ogólnopolskich problematykę osób niepełnosprawnych w muzeach.


Ukoronowaniem wszystkich działań będzie zawiązanie koalicji muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego.

 

Przyjazne i dostępne
Rozmaite bariery; intelektualne, społeczne i fizyczne, niejednokrotnie przeszkadzają muzeom w pełni wykorzystać ich potencjał edukacyjny i wystawienniczy. Poprzez zmianę postaw i wprowadzanie programów edukacyjnych stalowowolskie Muzeum realizuje ideę szerokiego dostępu do kultury dla wszystkich, którzy jej poszukują. Placówka od kilku lat specjalizuje się w udostępnianiu swojej oferty osobom niepełnosprawnym. Wypracowuje ciągle nowe metody pracy edukacyjnej, wdraża nowatorskie programy edukacyjne, tj. „Galeria przez dotyk", „Dostępne Muzeum. Zintegrowany program edukacyjny dla osób niepełnosprawnych" czy interaktywna wystawa „Poczuj sztukę", szuka dobrych wzorów w najbardziej zaawansowanych pod tym względem muzeach zagranicznych, jest otwarte na wszystko, co pozwala przekraczać sztuczne bariery. Budynek Muzeum z drugiej połowy XVIII wieku oraz przestrzeń zewnętrzna Muzeum zostały dostosowane do potrzeb osób o różnych dysfunkcjach. 

Patrz też,

Stalowa Wola: ruszy akademia dla muzealników, jak obsługiwać niepełnosprawnych odwiedzających (nie-pelnosprawni.pl z 5 grudnia 2012)