Pan i pani na wózku, jako aktorzy

Sobotnią premierą spektaklu "Endspiel" w reżyserii Jacoba Höhne rozpocznie działalność w Centrum Kultury Zamek Teatr Powszechny, w którym zagrają osoby wykluczone społecznie ze względu na status materialny czy stan zdrowia.

 

Teatr Powszechny ma być dla wszystkich. Swoje spektakle wystawią osoby niepełnosprawne, uzależnione czy również podopieczni domów opieki społecznej i seniorzy. – Projekt ma być narzędziem psychoterapeutycznym dla artystów, którzy wywodzą się z różnych środowisk. Gdyby byłem podczas festiwalu we Wrocławiu w spektaklu Teatru 21 wystąpiły osoby dotknięte chorobą Downa, którzy zagrali tak jak profesjonalni aktorzy – mówi Andrzej Maszewski, pomysłodawca projektu.

 

W pierwszym roku działalności Teatr Powszechny zaprezentuje w sumie osiem spektakli, w tym cztery premiery oraz przedstawienia artystów, którzy wystąpią gościnnie.

 

// Więcej na Onet.pl - W poznańskim Zamku będzie działać Teatr Powszechny, którego aktorami będą niepełnosprawni i wykluczeni społecznie - z 23 lutego 2016.