„MONOMODA – żurnal internetowy” to projekt współfinansowany w ramach środków europejskich, którego celem jest budowanie społecznej akceptacji i udowodnienie, że kobiety z różną niepełnosprawnością są piękne i atrakcyjne.

 

Głównym celem innowacji społecznej jest polepszanie sytuacji osób niepełnosprawnych, zależnych i ich opiekunów w zakresie wybranych czynności z życia społecznego, obywatelskiego, rodzinnego i zawodowego przez zaproponowanie zmian wizerunku osób z ograniczoną sprawnością i zależnych w społeczeństwie oraz utrwalenie rozwiązań redukujących ich bariery psychospołeczne i mentalne.

 

Innowacja społeczna pn.: „Monomoda – żurnal internetowy”, kierowana jest w szczególności do dorosłych osób niepełnosprawnych i zależnych, w szczególności kobiet jako grupy docelowej, o różnym stopniu niepełnosprawności fizycznej, sensorycznej i ich opiekunów, a także osób pełnosprawnych chcących uczestniczyć aktywnie i wspierać wszelkie działania skierowane dla grupy o ograniczonej sprawności.

 

- Innowacje to naprawianie świata w sposób sprawny, efektywny i efektowny. Chodzi po prostu o poszukiwanie jeszcze lepszych, nowatorskich rozwiązań, odpowiadających na potrzeby społeczne, na choćby mały wycinek rzeczywistości. Projekt ma na celu budowanie społecznej akceptacji osób niepełnosprawnych, pokazywanie ich w codziennym życiu w atrakcyjnych odsłonach – mówi Małgorzata Załęcka, autorka projektu Monomoda.

 

Podczas projektu stylista przede wszystkim rozmawia z uczestniczką. I stara się dopasować strój do jej urody, osobowości, zainteresowań, tak aby ubiór wyrażał charakter modelki.

 

Poprzez indywidualny dobór stroju z uwzględnieniem konkretnego rodzaju niepełnosprawności, stylistka podpowiada jak poczuć się atrakcyjnie i swobodnie. W założeniu projektu chodzi o podkreślenie atutów kobiecego ciała oraz pokazaniu modelkom, że niepełnosprawność nie powinna wpływać na samoocenę, odbierać kobiecej charyzmy i atrakcyjności. Kluczem nie jest idealne ciało, a odnalezienie własnego stylu i kreowanie swego wizerunku.

 

W przypadku modelki na wózku nie bez znaczenia będzie długość rękawów, która powinna zapewnić komfort przy manewrowaniu. Dla odmiany, w tym przypadku zapięcie nie powinno być z tyłu, żeby nie uwierało, a na nogach przewrotnie - można mieć szpilki.

 

Nie czekaj, zgłoś się
Do udziału w projekcie zapraszane są dziewczyny z różnymi widocznymi niepełnosprawnościami fizycznymi: na wózkach, po amputacjach, niskiego wzrostu. W zgłoszeniu podaj informacje o rodzaju niepełnosprawności i sposobie poruszania się. Podaj również swoje przykładowe zdjęcia oraz wymiary.

 

Więcej o projekcie znajdziesz na stronie projektu Monomoda, Facebooku oraz Instagramie.