Osoby niepełnosprawne i seniorzy od września 2018 roku mogą wypożyczyć z biblioteki książkę z dowozem do ich miejsca zamieszkania w ramach pilotażowego programu "Czytanie bez barier" Biblioteki Raczyńskich.

 

Książki można zamawiać telefonicznie poprzez miejskie call center - Biuro Poznań Kontakt pod numerem tel. 61 646 33 44 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-20:00). Biuro przekaże zamówienie do najbliższej biblioteki, która objęta jest programem. W programie uczestniczą 4 filie rejonowe Biblioteki Raczyńskich: 

 

•    Filia 2,  os. Oświecenia 59 
•    Filia 12/46, ul. Arciszewskiego 27 
•    Filia 14, os. Bolesława Chrobrego 120
•    Filia Wildecka, ul. Robocza 4a.

 

Wybrani pracownicy przygotują zbiory, kierując się wytycznymi zawartymi w zgłoszeniach. Będą odwiedzali czytelników raz w tygodniu: w każdy poniedziałek w godzinach od 11.30 do 14.30. Bibliotekarze podczas odwiedzin będą wyposażeni w identyfikatory ze zdjęciem oraz numerem telefonu umożliwiającym sprawdzenie wiarygodności osoby odwiedzającej.

 

Osobami chcącymi skorzystać z usługi mogą być osoby posiadające kartę biblioteczną, a także takie, które  nie są użytkownikami Biblioteki Raczyńskich. Podczas pierwszej wizyty bibliotekarz na podstawie dowodu osobistego dokona zapisu nowego czytelnika.

 

Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 6 książek, 2 książki mówione i 2 jednostki innych multimediów (film lub muzyka). Książki (także mówione) wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni, filmy i muzykę na 14 dni. Okres wypożyczenia zbiorów (poza filmami i muzyką) może być przedłużony (przed upływem terminu zwrotu) o 30 dni. Maksymalnie można dokonać 2 przedłużeń. 

 

Filie biorące udział w projekcie mają w swoich zasobach kolekcje audiobooków, a całość księgozbioru można sprawdzić w katalogu on-line na stronie internetowej Biblioteki Raczyńskich www.bracz.edu.pl w zakładce "Katalog on-line".


Czytelnik może wypożyczać tylko te materiały biblioteczne, które znajdują się w zasobach jednej z 4 filii biorących udział w programie.

 

Czytelnicy chcący dokonać wymiany, zwrotu wypożyczonych zbiorów lub przedłużenia terminu zwrotu zgłaszają się do Biura Poznań Kontakt.

 

Jak mówi dyrektor Biblioteki Raczyńskich Anna Gruszecka nie wymagamy dostarczenia zaświadczeń o niepełnosprawności, wierzymy, że czytelnicy sami potrafią ocenić, czy są w stanie dotrzeć do biblioteki.