Jak zapewnić większe uczestnictwo i decyzyjność artystom i pracownikom z niepełnosprawnością? Jak sprawić, by instytucje były zainteresowane zmniejszaniem ograniczeń? M.in. na te pytania odpowiada najnowszy raport British Council „Artyści z niepełnosprawnością w głównym nurcie kultury i sztuki”.

 

Zgodnie z Deklaracją Praw Człowieka, każdy ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa, do korzystania ze sztuki, do uczestniczenia w postępie nauki i korzystania z jego dobrodziejstw. Prawo do uczestnictwa w kulturze jest zatem nieodłączną częścią praw człowieka. Czy jednak osoby z niepełnosprawnością mogą bez przeszkód korzystać z oferty kulturalnej i bez przeszkód ją tworzyć?

 

Europejscy widzowie, pracownicy sektora kreatywnego i artyści z niepełnosprawnością mówią o sporych przeszkodach w pełnym dostępie do kultury.

 

British Council jest partnerem projektu Europe Beyond Access , który ma na celu nadanie międzynarodowego charakteru karierom artystów z niepełnosprawnościami i zrewolucjonizowanie europejskich sztuk performatywnych.

 

Efektem naszej pracy jest m.in. ogólnopolska konferencja: „Sztuka i Niepełnosprawność: przekraczanie granic” zorganizowana w 2019 r. wspólnie z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytutem Muzyki i Tańca oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Zagadnienia poruszane w raporcie:
Jak zapewnić większe uczestnictwo i decyzyjność artystom i pracownikom z niepełnosprawnością?
Jak zachęcać do zwiększonego zaangażowania w kulturę pracowników z niepełnosprawnością?
Jak wspierać artystyczne innowacje wyjątkowych europejskich profesjonalnych artystów z niepełnosprawnością?
Jak formułować politykę kulturalną, by instytucje były zainteresowane zmniejszaniem ograniczeń dostępu dla osób z niepełnosprawnością jako artystów, pracowników sektora i/lub widzów?
Jak zreformować linie budżetowe związane z dostępnością w ramach programu zastępującego Kreatywną Europę na lata 2021-2027?
Jak powinien wyglądać mechanizm finansowania wspierający uczestnictwo w kulturze widzów z potrzebami związanymi z dostępem?

Raport British Council „Artyści z niepełnosprawnością w głównym nurcie kultury i sztuki” [PDF]