10 maja 2017 roku ruszała nowa strona internetowa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Jest ona elementem Strategii komunikacji PFRON, przyjętej przez Zarząd PFRON w grudniu 2016 r., której celem jest budowa wizerunku Funduszu jako nowoczesnej, efektywnej instytucji publicznej. Taki Fundusz może w pełni realizować swoją misję, którą jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

 

Nowa witryna internetowa PFRON (http://nowastrona.pfron.org.pl  ) wychodzi naprzeciw oczekiwaniom odbiorców. Jest czytelna, prosta w nawigacji, ma nowoczesny projekt graficzny. Specjalnie na potrzeby osób niepełnosprawnych została stworzona wyszukiwarka, ułatwiająca odnajdywanie informacji dotyczących otrzymywania pomocy ze środków Funduszu.


Na stronie głównej publikujemy informacje dotyczące bieżącej działalności PFRON, dotyczy to również pracy 16 oddziałów terenowych Funduszu. Chcemy, by nasi partnerzy, czyli osoby niepełnosprawne, organizacje pozarządowe oraz władze samorządowe otrzymywały pełen pakiet informacji na temat podejmowanych przez nas działań.


Nowa witryna internetowa spełnia standard WCAG 2.0, czyli jest w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych. Najważniejsze komunikaty są tłumaczone na język migowy.


Strona internetowa to element nowej identyfikacji wizualnej, której częścią jest nowe logo. Zostało ono wyłonione w otwartym konkursie. Zwycięzcą został Krzysztof Drumiński. Wyboru dokonała kapituła, w skład której weszli m.in.: dr Maciej Konopka (ASP, członek STGU Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej), Andrzej Renes (ASP oraz brukselska Academie des Beaux Arts, rzeźbiarz, specjalista od sztuki osób niepełnosprawnych) oraz Adrian Napiórkowski (grafik, twórca projektów wystaw i wydawnictw Muzeum Powstania Warszawskiego).


Logo opowiada prostą historię - sygnet (znak graficzny) przedstawia kwiat, który jest „osłabiony”, ale dzięki podporze rozkwita. Kwiat symbolizuje osobę niepełnosprawną, podpora – wsparcie ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.