16 maja 2017 roku PFRON podpisał porozumienie z Instytutem Transportu Samochodowego, którego celem jest zwiększenie mobilności osób niepełnosprawnych. Ponadto zostanie stworzony poradnika, który będzie informował o nowych technologiach w motoryzacji z uwzględnieniem potrzeb niepełnosprawnych.

 

Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych przy Instytucie Transportu Samochodowego, pierwsza w Polsce instytucja zapewniająca kompleksowy system wsparcia mobilności osób niepełnosprawnych ruchowo, dzięki partnerskiej współpracy z PFRON jeszcze skuteczniej będzie realizowała działania statutowe. W myśl porozumienia obie instytucje będą działać na rzecz wzrostu mobilności osób niepełnosprawnych. Powstanie również poradnik dla osób z niepełnosprawnością zawierający m.in. informacje o nowych technologiach w motoryzacji.


Deklarując współpracę z PFRON, dyrektor Marcin Ślęzak z ITS zaznaczył, że strony porozumienia podejmą wszelkie dostępne kroki zmierzające do wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz opracują i wcielą w życie system wsparcia dla osób z problemami w przemieszczaniu się. Instytut podejmie również niezbędne starania w celu zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych.


Chcemy likwidować bariery uniemożliwiające osobom niepełnosprawnym aktywne uczestniczenie w życiu społecznym oraz utrudniające podjęcie pracy. Liczę, że dzięki porozumieniu z Instytutem Transportu Samochodowego będziemy skuteczniej działać na rzecz zwiększenia mobilności osób niepełnosprawnych, podkreślił Robert Kwiatkowski, prezes PFRON.


Obecnie w ramach programu "Aktywny Samorząd" PFRON udziela wsparcia osobom niepełnosprawnymi m.in. w uzyskaniu prawa jazdy. Osoby niepełnosprawne mogą także liczyć na wsparcie przy zakupie oprzyrządowania, które ułatwia poruszanie się samochodem.


Podczas spotkania ITS zaprezentował samochody dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych jak również auto, które służy do nauki jazdy takich osobom – taki samochód jest także przystosowany do potrzeb niepełnosprawnego instruktora. Niestety nie zaprezentowano żadnego auta, które byłoby przystosowane dla osoby niemogącej przesiąść się samodzielnie do pojazdu (wszyscy zakładają, że kierowcą może być tylko taki niepełnosprawny co sam wsiądzie do auta, reszta co najwyżej może być pakowana na tył przy pomocy podnośnika).

 

//PFRON; PAP