10 maja 2017 roku PFRON opublikował raport na temat swoich dokonań na polu pomocy osobom niepełnosprawnym w okresie od 27 kwietnia 2016 roku do 27 kwietnia 2017 roku. Zdaniem prezesa Funduszu udało rozpocząć gruntowne zmiany, które mają doprowadzić do usprawnienia pracy Funduszu i nastawienia na wsparcie osób niepełnosprawnych.

  

To był niezwykły i trudny czas. Udało nam się rozpocząć gruntowne zmiany, które mają doprowadzić do usprawnienia pracy Funduszu i nastawienia na wsparcie osób niepełnosprawnych. Rozpoczęliśmy przekształcanie PFRON w sprawną, nowoczesną instytucję, której głównym zadaniem jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym. Przekształcamy Fundusz na przyjazny i pomocny osobom niepełnosprawnym, pracodawcom, samorządom i organizacjom pozarządowym. Fundusz ma nowy statut, regulamin organizacyjny, pracy i wynagrodzeń, nową, mniejszą strukturę organizacyjną, mniej kadry kierowniczej, mniejsze zatrudnienie, nowe przyjazne dla osoby niepełnosprawnej oddziały regionalne. Gotowych jest kilkanaście programów wspierających aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.” - napisał we wstępnie raportu prezes PFRON Robert Kwiatkowski.

 

Z opracowania dowiadujemy się co do tej pory PFRON zrobił na rzecz osób niepełnosprawnych i co zamierza robić w przyszłości oraz jak wygląda sytuacja finansowa Funduszu.

 

Rośnie zatrudnienie niepełnosprawnych


Od 2016 roku systematycznie spada liczba zakładów pracy zobowiązanych do wpłat na Fundusz z tytułu niezatrudniania ustawowego odsetka osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością. Rok do roku jest to spadek o 6 procent. Jednocześnie wzrosła liczba osób, na które Fundusz daje dotacje do wynagrodzenia. W listopadzie 2016 roku liczba ta wynosiła 258 008 osób, co stanowi wzrost o prawie 12 tys. w stosunku do grudnia 2015 roku.

 

Plan finansowy Funduszu przewidywał wydatki w wysokości 4 mld 842 mln 786 tys. zł i został zrealizowany w 97,47 proc. Na zadanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przeznaczono 2 mld 985 mln zł.

 

W 2016 roku wsparciem Funduszu zostało objętych ponad 885 tys. osób niepełnosprawnych (m.in. dofinansowanie do wynagrodzeń oraz wsparcie realizowane poprzez programy jak np. Aktywny Samorząd).

 

W 2017 roku PFRON przewiduje, że 923 tys. osób niepełnosprawnych skorzysta ze wsparcia Funduszu, co stanowi wzrost o ok. 40 tys. osób w stosunku do roku 2016 roku. Plan finansowy PFRON na 2017 r. przewiduje uzyskanie przychodów w wysokości 4 mld 738 mln zł, w tym z tytułu wpłat pracodawców 3 mld 782 mln zł.

 

PFRON staje się nowocześniejszy

 

W raporcie przedstawiono również jak zmienia się sam Fundusz, który ma być nowoczesną organizacją publiczną, efektywnie realizującą swoje podstawowe działania oraz inicjującą innowacyjne na skalę polską i europejską projekty nakierowane na rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Odtąd Fundusz ma być kojarzony jako efektywna organizacja ułatwiania osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym. Opracowanie rozszyfrowuje skrót PFRON jako: 


-Profesjonalny,
-Finansowo efektywny,
-Rozwiązujący problemy osób niepełnosprawnych,
-Otwarty na interesariuszy,
-Nowoczesny.

 

PFRON chwali się również optymalizacją kosztów funkcjonowania i zatrudnienia. Nowa struktura organizacyjna PFRON to 10 jednostek organizacyjnych zamiast 16. Zmniejszono zatrudnienie kadry kierowniczej (w kwietniu 2016 r. obejmowała 166 osób, kwietniu 2017 – 66 osób). Ponadto wprowadzono okresowe oceny wszystkich pracowników Funduszu.


Fundusz sprzedał 13 niepotrzebnych aut oraz podpisał umowę z Polskim Holdingiem Nieruchomości S.A, która przewiduje wynajem dodatkowej powierzchni biurowej i magazynowej. Dzięki umowie zmniejszy się liczba lokalizacji biur Funduszu w Warszawie i zmniejszą się koszty wynajmu.

 

Pełny raport można pobrać ze strony PFRON – [LINK, format pliku pdf]