W związku z zakończeniem misji polegającej na reorganizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z dniem 14 czerwca 2017 r. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, na wniosek Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej, odwołała Roberta Kwiatkowskiego ze stanowiska Prezesa Zarządu PFRON.

 

Do czasu powołania nowego prezesa obowiązki pełnić będzie Zastępca Prezesa Zarządu Dorota Habich.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wybór kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu PFRON nastąpi w drodze otwartego konkursu.

 

Na stronie PFRON pan Kwiatkowski napisał, że jest dumny, że udało mu się zmienić Fundusz w nowoczesną, efektywną i przyjazną instytucję publiczną. "To był trudny czas dla nas wszystkich, dlatego chcę Państwu podziękować za wsparcie i zaufanie. Wierzę, że przemiana Funduszu pozwoli Państwu w pełni realizować misję Funduszu jaką jest stwarzanie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym." - napisał Robert Kwiatkowski.

 

Robert Kwiatkowski pełnił funkcję prezesa PFRON-u od końca kwietnia 2016, czyli raptem nieco ponad rok.