PFRON podpisał kolejne porozumienie, dzięki któremu realizowane będą zadania, mające na celu poprawienie sytuacji osób niepełnosprawnych w Małopolsce. Od 7 sierpnia 2017 r. nowym i bardzo znaczącym partnerem jest Spółka Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o., dla której ważna jest społeczna odpowiedzialność biznesu.


W ramach porozumienia, Strony reprezentowane przez Dorotę Habich – p.o. Prezesa Zarządu PFRON, Zastępcę Prezesa Zarządu ds. Programowych oraz Radosława Włoszka – Prezesa Zarządu Spółki Międzynarodowy Port Lotniczy zobowiązują się m.in. do realizacji postanowień ratyfikowanej przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych, ich aktywizację zawodową i społeczną oraz zwiększenie dostępności (architektonicznej i funkcjonalnej) obiektów i usług Międzynarodowego Portu Lotniczego dla potrzeb osób niepełnosprawnych. „Podpisane dzisiaj porozumienie jest bardzo ważne dla PFRON, dlatego że pozyskaliśmy partnera o bardzo dużym potencjale, który ma głęboką świadomość potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz chce działać na rzecz tych osób i na rzecz społeczności lokalnej” – zaznaczyła Dorota Habich, p.o. Prezesa Zarządu PFRON.

 

Kraków Airport spełnia europejskie standardy związane z obsługą osób niepełnosprawnych, a niejednokrotnie je przewyższa. Pracownicy krakowskiego lotniska cały czas podejmują działania zmierzające do poprawy jakości obsługi osób niepełnosprawnych. „W podpisanym dziś porozumieniu chodzi nie tylko o obsługę osób niepełnosprawnych, ale również o podjęcie działań zmierzających do tworzenia przyjaznych dla osób niepełnosprawnych miejsc pracy na naszym lotnisku” – powiedział Radosław Włoszek, Prezes Zarządu Kraków Airport.

 

Na krakowskim lotnisku osoby niepełnosprawne mogą skorzystać m.in. z „tzw.” niebieskiej ścieżki, czyli systemu dedykowanych oznaczeń, a także paneli przywoławczych ułatwiających poruszanie się po lotnisku. Punkty informacji lotniskowej są również przystosowane do obsługi pasażerów z niepełnosprawnością narządu słuchu. Na lotnisku zostały zamontowane stałe pętle indukcyjne, dzięki którym osoba posiadająca aparat słuchowy słyszy głos pracownika informacji bez szumów w tle. Głos przekazywany jest bezpośrednio do aparatu słuchowego obsługiwanego pasażera.