W 2018 roku samorządy wojewódzkie i powiatowe dostaną 947 mln zł od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). To o kilka milionów złotych więcej niż rok wcześnie. Niestety gros tych środków pochłoną dofinansowania do działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

 

Plan finansowy PFRON na 2018 r. przewiduje na realizację przelewów redystrybucyjnych środki (łącznie z kosztami obsługi) w wysokości 947 mln zł:

 

1. dla samorządów wojewódzkich 143 mln zł (bez kosztów obsługi) – najmniej dostanie województwo lubuskie, a najwięcej śląskie - Podział środków PFRON dla samorządów wojewódzkich w 2018 roku (xls 38 KB)


2. dla samorządów powiatowych 780,9 mln zł (bez kosztów obsługi), z czego 436,5 mln zł zostanie przeznaczonych na obsługę działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej - Podział środków PFRON dla samorządów powiatowych w 2018 roku.xls (73 KB)

 

W ramach puli dla samorządów wojewódzkich środki PFRON są przeznaczane m.in. na działanie i/lub tworzenie zakładów aktywności zawodowej (ZAZ), dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych czy utrzymanie psów asystujących.
Najwięcej środków w 2018 roku pochłoną ZAZ-y bo aż 85 mln zł z puli 143 mln zł, najmniej utrzymanie psów asystentów 0 zł.

 

W przypadku samorządów powiatowych środki PFRON są przeznaczane na finansowanie WTZ, zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy, jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym czy dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.

 

21 lutego PFRON na swojej stronie zamieścił dla pliki arkusza kalkulacyjnego, które pokazują na co zostały przeznaczone pieniądze w 2017 roku. Najwięcej pochłonęły WTZ bo 427,6 mln zł, druga pozycja to dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne 141 mln zł, a trzecia to dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych 59,8 mln zł.

 

Struktura wydatków środków PFRON przeznaczonych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, w 2017 roku - Samorządy wojewódzkie. (xlsx 102 KB)

 

Struktura wydatków środków PFRON przeznaczonych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, w 2017 roku - Samorządy powiatowe.xlsx (3 MB)