Aktualnie programy i zadania są realizowane z wykorzystaniem dokumentów w formie papierowej, bez użycia dedykowanych systemów i aplikacji pozwalających na kompleksową obsługę spraw osób niepełnosprawnych. Wiąże się to z koniecznością osobistych wizyt w urzędzie, co wydłuża czas rozpatrywania wniosków i wypłaty środków PFRON. Wszystko ma się zmienić za sprawą systemu informatycznego SOW.

 

System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW) to zbudowany przy użyciu nowoczesnych technologii system informatyczny. SOW umożliwi Osobom Niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON, będące w gestii jednostek samorządowych, bezpośrednio za pomocą Systemu. Będzie umożliwiał weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinansowań, jak również na badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON. 

 

Celem projektu jest ograniczenie, bądź całkowite wyeliminowanie konieczności wizyt osób niepełnosprawnych w urzędzie przy składaniu wniosków.

 

W ramach systemu SOW uruchomione zostaną e-usługi, które umożliwią częściowe, bądź pełne, załatwienie danej sprawy drogą elektroniczną. Obydwa poziomy będą zbudowane w oparciu o koncepcję e-government, wytyczne WCAG 2.0. System będzie obsługiwał programy i zadania finansowane ze środków PFRON, wynikające z ustawy o rehabilitacji (…), których realizatorami są JST.

 

Zagubionym pomoże infolinia

Z zapewnień PFRON wynika, że w czerwcu 2018 roku rozpocznie działalność infolinia, dzięki której osoba niepełnosprawna mająca pytania czy wątpliwości podczas wypełniania wniosku będzie mogła uzyskać niezbędne informacje. Infolinia ma być obsługiwana przez ośmiu przeszkolonych specjalistów, którzy pomogą przy poruszaniu się po systemie.

 

Infolinia będzie bezpłatna tel. 22 702 00 00 i ma być czynna w dni robocze w godz. od 9.00 do 17.00.

 

Konferencja Informacyjna-Promocyjna PFRON nt. systemu SOW – 8 czerwca 2018

(oglądać od ok. 24 minuty nagrania)