Do 17 września 2018 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zachęca zainteresowanych do zgłaszania uwag, propozycji zmian w programie Aktywny Samorząd. To w ramach tego programu można starać się m.in. o dofinansowanie do zakupu protez, pokrycia kosztów nauki czy utrzymania sprawności technicznej wózka „elektryka”.

PFRON zamierza zmodyfikować zapisy programu Aktywny Samorząd, aby w lepszy sposób zaspokoić potrzeby osób niepełnosprawnych. W tym celu powołuje się na własne badania odnośnie potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

„Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych”, zrealizowane w 2017 roku na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dostarczyło wiedzy w zakresie wsparcia aktualnie oczekiwanego przez osoby niepełnosprawne. Wśród spontanicznie sygnalizowanych obszarów potrzeb, dominowały trzy, wskazane przez więcej niż 15% badanych:


- potrzeby w obszarze mieszkalnictwa i samodzielnego życia (17%),
- potrzeby związane z przyrządami, urządzeniami lub technologiami (16%) – obszar najważniejszy dla osób z dysfunkcją wzroku (24%), dysfunkcją słuchu (20%) oraz z niepełnosprawnością ruchową (15%),
- potrzeby związane z transportem i przemieszczaniem się (16%), w tym przystosowanie środka transportu, obszar szczególnie ważny dla osób z dysfunkcją ruchu (25%).

 

Wśród wskazań badanych wymieniano zapotrzebowanie na:
- różnego rodzaju przyrządy/urządzenia/technologie (37%),
- ułatwienia w zakresie transportu i przemieszczania się (36%), komunikacji (17%), dostępu do informacji (9%).

 

Potrzeby w obszarze informacji i komunikacji są bezpośrednio związane z rodzajem, ale również stopniem posiadanej niepełnosprawności. Obszar ten okazał się szczególnie istotny dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, słuchu i wzroku. W przypadku pierwszej grupy kluczowe są potrzeby w zakresie transportu i przemieszczania się, zaś dla dwóch kolejnych w zakresie dostępności przyrządów, urządzeń i technologii, które w założeniu ułatwiają komunikację.

 

Obszar komunikacji i informacji, jak wskazało badanie jakościowe, jest obszarem horyzontalnym – bowiem kwestie związane z udogodnieniami w zakresie poruszania się, transportu, dostępu do środków wspomagających komunikację, nie są jedynie problemem w zakresie komunikowania, ale łączą się z zagadnieniami związanymi z integracją, edukacją czy pracą.

 

Wyniki „Badania potrzeb osób niepełnosprawnych” jednoznacznie wskazują na potrzebę kontynuacji form wsparcia przewidzianych w programie, a także konieczność zwiększenia oferty programowej, przygotowanej przez Fundusz w odpowiedzi na potrzeby sygnalizowane przez osoby niepełnosprawne. Szczególnie, że jak pokazało ww. badanie, wciąż znaczna jest grupa gospodarstw osób niepełnosprawnych, które borykają się z trudnościami finansowymi, nawet w przypadku podstawowych wydatków.

 

Rozszerzenie oferty programowej koresponduje z celami przewidzianymi w programie rządowym DOSTĘPNOŚĆ PLUS oraz ze zmianami wprowadzonymi w 2018 roku w ustawie o kierujących pojazdami.

 

Będzie dofinansowanie do zakupu wózków elektrycznych?

Z zaproponowanych modyfikacji wynika, że PFRON po wielu uwagach zamierza przywrócić dofinansowanie do zakupu wózków elektrycznych, choć ostateczne zapisy zmodyfikowanego programu Aktywny Samorząd będą znane w I kw. 2019 roku. Brak takiego dofinansowania jest szczególnie dotkliwe w przypadku osób najbardziej poszkodowanych przez los. Co prawda obecnie można dostać nawet 7500 zł dofinansowania, ale to droga przez mękę i ruletka, bo część środków uzyskuje się z Aktywnego Samorządu, drugą część z PCPR – wszędzie trzeba składać osobne wnioski, nachodzić się, a osoba niesamodzielna często nie ma na to siły lub kogoś do pomocy.

 

Zgłoś uwagi

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią projektu, która dostępna jest na stronie PFRON, a także przesłać swoje uwagi poprzez udostępniony "Formularz zgłaszania uwag i propozycji". Po wypełnieniu formularza należy przesłać go na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Formularz zgłaszania uwag i zaproponowany projekt zmian [LINK]