wheelchair 1629490 pixabay com

31 stycznia 2019 Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku. Na liście zabrakło dofinansowania do zakupu wózków o napędzie elektrycznym.

 

Mimo próśb, a nawet błagania osób niepełnosprawnych o pomoc w zakupie wózka o napędzie elektrycznym, PFRON po raz kolejny pokazał gdzie ma najbardziej niepełnosprawne osoby. Ponownie, jak już ma to miejsce od kilku lat, nie ma dofinansowania do tego typu sprzętu, gdzie na zachodzie Europy to więcej niż standard.

 

Osobom i instytucjom zwracającym się o uruchomienie Obszaru C zadanie nr 1 (pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym) uprzejmie przypominamy, że wózek taki można od kilku lat zakupić w ramach powszechnego dostępu do wyrobów medycznych, który jest finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dodatkowo, w powiatowych centrach pomocy rodzinie ze środków PFRON możliwe jest uzupełnienie kwoty przyznanej przez NFZ. Ponadto uprzejmie informujemy, że w 2018 roku Fundusz przedstawił postulat zwiększenia limitu NFZ na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (z kwoty 3.000 zł do kwoty 7.000 zł) i obecnie oczekujemy na rozważenie ww. propozycji. 

 

Inne zgłoszone postulaty, dotyczące rozszerzenia kręgu adresatów pomocy, czy rozszerzenia oferty pomocy o kolejne formy wsparcia, nie mogły zostać uwzględnione z powodów formalnych, gdyż ich ewentualne wprowadzenie wymagałoby uprzedniej zmiany treści programu, co leży w kompetencjach wyłącznie Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” - podał PFRON.

 

Obecnie niby można dostać do zakupu elektryka 3000 zł z NFZ i teoretycznie do 4500 zł z PFRON poprzez powiatowe centra pomocy, ale praktyka jest taka, że owe 4500 zł jest tylko na papierze. Nawet gdyby udało się zebrać 7500 zł, to raptem starczy to co najwyżej na dostosowane siedzisko w wózku i tyle, albo aż tyle. Widać, że PFRON albo nie wie albo nie chce wiedzieć ile kosztują „elektryki”.

 

Gdzieniegdzie zwiększono dofinansowanie

PFRON poinformował również, że w 2019 roku zwiększył maksymalną kwotę dofinansowania w dotychczasowych zadaniach:


• zakup/montaż oprzyrządowania samochodu dla osoby z dysfunkcją narządu ruchu
◦ - z kwoty 8.000 zł do 10.000 zł,
• pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B:
◦ koszty kursu i egzaminów - z kwoty 1.600 zł do 2.100 zł,
◦ pozostałe koszty uzyskania prawa jazdy (w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy - koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) - z kwoty 600 zł do 800 zł,
• zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów i oprogramowania:
◦ dla osoby niewidomej – z kwoty 20.000 zł do 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie, z kwoty 12.000 zł do 15.000 zł,
◦ dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku - z 8.000 zł do 9.000 zł,
pokrycie kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego skutera/wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - z 3.000 zł do 3.500 zł.

 

W nowych zadaniach maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 

-pomoc w uzyskaniu prawa jazdy różnych kategorii:

dla kosztów kursu i egzaminów kategorii innej niż „B” – 3.500 zł,
dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,
dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł,


- zakup/montaż oprzyrządowanie samochodu dla osób z dysfunkcją słuchu – 4.000 zł,

- szkolenia z obsługi zakupionego sprzętu (osoby z dysfunkcją narządu słuchu) – 3.000 zł,

- zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oprogramowania
osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 6.000 zł,

- zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oprogramowania
osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 2.500 zł,

- utrzymanie sprawności technicznej sprzętu elektronicznego zakupionego w programie
1.500 zł,

- zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego – 5.000 zł.

 

Wyznaczono minimalny, wymagalny udział własny w przypadku nowych zadań w Module I:

• zakup/montaż oprzyrządowania samochodu dla osób z dysfunkcją słuchu – 15%,
• pomoc w uzyskaniu prawa jazdy różnych kategorii – 25%,
• zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oprogramowania
◦ osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) – 30%,
• zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oprogramowania
◦ osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 10%,
• utrzymanie sprawności technicznej sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu – 10%,
• zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego – 35%.