W 2019 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych (PFRON) będzie dysponował największym budżetem w swojej historii. Będzie to kwota ponad 5,5 mld zł czyli o blisko 500 mln zł więcej niż w 2018 roku.

 

8 lutego 2019 r. w głównej siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odbyło się spotkanie informacyjne na temat nowych zadań programowych PFRON z udziałem: Ministra Krzysztofa Michałkiewicza, Prezes PFRON Marleny Maląg, Zastępcy Prezesa PFRON ds. Programowych Doroty Habich oraz Zastępcy Prezesa PFRON ds. Finansowych Tomasza Maruszewskiego.

 

Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zaznaczył, że 7 lutego 2019 Prezes PFRON podpisała podział kwot dla samorządów i będzie on zwiększony o 100 mln. Podkreślił tez istotną rolę samorządów, które mają zaspakajać potrzeby osób z niepełnosprawnością na poziomie lokalnym.

 

Prezes PFRON Marlena Maląg podczas spotkania z dziennikarzami oraz rodzinami osób niepełnosprawnych podkreśliła, że pomoc realizowana za pośrednictwem samorządów ze środków PFRON wpisuje się w politykę rządu.

 

Nowością w dofinansowaniach w ramach programu „Aktywny samorząd” jest m. in.: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (po raz pierwszy także dla osób z dysfunkcją słuchu), zwiększenie kwoty dofinansowania z 1600 do 2100 zł na prawo jazdy kat. B oraz wprowadzenia możliwości dofinansowania na prawo jazdy innych kategorii, co powinno wpłynąć pozytywnie na aktywizację zawodową wśród osób niepełnosprawnych. W sumie w 2019 roku z Aktywnego Samorządu skorzysta o 7 tys. osób więcej niż w roku poprzednim.

 

Z-ca Prezesa ds. Programowych PFRON Dorota Habich przytoczyła wyniki badań przeprowadzonych wśród osób niepełnosprawnych dotyczące ich potrzeb. Jako główny, wymagający zaspokojenia problem wskazali oni mieszkalnictwo i samodzielne życie (co nie leży zupełnie w kompetencjach i zadaniach PFRONu) oraz dostęp do nowoczesnych technologii. Potrzeby te są uwzględniane w polityce społecznej Rządu.

 

Tomasz Maruszewski, Z-ca Prezesa PFRON ds. Finansowych podkreślił, jak bardzo wzrosła ilość środków przekazywanych w ramach programu wyrównywania różnic między regionami (z 40 700 000 zł na 57 000 000 zł). Szczególnie istotne jest tu dofinansowanie do likwidacji barier transportowych, gdzie PFRON dofinansowuje zakupy busów w kwocie do 80 000 zł oraz autobusów w kwocie do 250 000 zł.