W 2019 roku roku został ponownie przyjęty do realizacji Obszar C Zadanie 1 pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

 

Odbiorcą pomocy może być osoba z dysfunkcjami uniemożlwiającymi samodzielne poruszanie się za pomocą ręcznego wózka inwalidzkiego. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest zatrudniony ani nie uczy się, warunkiem przyznania pomocy jest opinia wydawana przez eksperta PFRON co do uzyskania zdolności do pracy albo podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 000,00 zł, a minimalny udział własny w zakupie – 10% ceny brutto wózka.

 

O wznowienie pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wnioskowało środowisko osób niepełnosprawnych oraz m.in. Związek Powiatów Polskich.

 

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Obszaru C Zadanie 1 programu „Aktywny Samorząd” podobnie jak w innych zadaniach Modułu I upływa z dniem 31 sierpnia 2019 r. Wnioski należy składać podobnie jak w innych zadaniach programu do PCPR / MOPR / MOPS właściwych terytorialnie ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.