Windy dla osób niepełnosprawnych, specjalne podjazdy, poręcze, bezpieczne dojazdy do budynków – takie udogodnienia będą możliwe do zrealizowania w budynkach mieszkalnych, dzięki środkom przekazanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Od października ruszył kolejny etap rządowego programu Dostępność Plus, którego celem jest eliminowanie barier architektonicznych. Podpisane dziś porozumienie w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju daje PFRON zielone światło na uruchomienie środków umożliwiających zakup i montaż wind, ale także budowę szybu windowego, bezpiecznych dojść do windy lub do budynku mieszkalnego.

 

- Osoba niepełnosprawna, która była dotychczas uwięziona w czterech ścianach ze względu na trudności z wydostaniem się np. z bloku, w końcu będzie mogła liczyć na usunięcie barier architektonicznych. To wielki krok w stronę poprawy jakości życia wielu osób, dlatego zachęcamy wszystkie uprawnione podmioty do składania wniosków ­– mówi Marlena Maląg prezes zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Wnioski można składać do oddziałów terenowych PFRON. Oddziały są odpowiedzialne za podejmowanie decyzji finansowych, zawieranie oraz rozliczanie umów.

 

Gminy, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz właściciele budynków komunalnych i budynków użyteczności publicznej, będą mogły złożyć wnioski o udzielenie pożyczek – bez wkładu własnego, opłat i prowizji. Będzie to możliwe, ponieważ PFRON pokryje wkład własny.

 

Dostępność Plus to pierwszy w Europie tak szeroki program zakładający likwidację barier architektonicznych, łatwiejszy dostęp do budynków użyteczności publicznej, szpitali i szkół.