Podczas II Forum Prostego Języka „Prosto i kropka” Narodowy Fundusz Zdrowia 3 października 2019 roku podpisał deklarację stosowania prostego języka w relacjach z pacjentami. W pismach nie będzie urzędniczej nowomowy, a na salach obsługi na stałe zagości przyjazna komunikacja.


– Urzędnicy są m.in. po to, żeby tłumaczyć obywatelom, jakie są ich prawa i obowiązki. Jeśli zrobią to skomplikowanym językiem, to obywatele tracą szansę pełnego uczestnictwa w życiu publicznym – podkreślał Robert Bartold, dyrektor generalny w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, podczas otwarcia forum.

 

Specgrupa od prostego języka
Jak zauważa Adam Niedzielski, p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, deklaracja to pierwszy, ważny krok na drodze do lepszych relacji z pacjentami, bo jako organizacja mamy tu sporo pracy do wykonania.

 

Dlatego w Centrali NFZ powstaje specjalny zespół, który zajmie się wprowadzaniem zasad prostego języka, zaczynając od pism kierowanych do pacjentów, przez stronę internetową Funduszu, po komunikację bezpośrednią na salach obsługi pacjentów.

 

– Powołamy korpus oficerów językowych. Będą to pracownicy, którzy już pracują w oddziałach wojewódzkich NFZ. Ich zadaniem będzie sprawdzanie pism i korespondencji, która wychodzi z urzędu, by były one napisane w prostej, przystępnej formie – zapowiada prezes Niedzielski.

 

Prosty język to dobre relacje z klientem i lepszy wizerunek
Budowanie pozytywnego wizerunku, staranność językowa, ale również dbałość o wysoką zrozumiałość naszych tekstów to jeden z priorytetów NFZ. Upraszczanie języka komunikacji z klientami cieszy się coraz większym zainteresowaniem, nie tylko w administracji publicznej, ale także wśród firm komercyjnych.

 

Badania pokazują, że prosty język wprost przekłada się na większe zaufanie klientów do instytucji, wpływa na jej lepsze postrzeganie, a nawet potrafi przynieść konkretne oszczędności finansowe.

 

Razem z NFZ deklarację na rzecz prostego języka podpisały m.in. Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.