Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadza nowy sposób realizacji zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Pacjent nie będzie musiał już odwiedzać oddziału NFZ w celu potwierdzenia zlecenia. Rocznie NFZ potwierdza ok. 3,5 mln takich zleceń.
Od 1 stycznia 2020 r. zmieniają się zasady wystawiania, weryfikacji i realizacji zleceń na wyroby medyczne. Będzie to ułatwienie dla pacjentów, a w szczególności osób niepełnosprawnych i osób starszych.

 

Obowiązujący obecnie proces obsługi kart i wniosków na zaopatrzenie w wyroby medyczne wymaga wizyty pacjenta w placówce macierzystego OW NFZ (a w przypadku błędnie wystawionych zleceń nawet kilkukrotnej).

 

Obecnie: Pacjent idzie do lekarza, który wystawia zlecenie na wyrób medyczny. Następnie pacjent ze zleceniem musi udać się do oddziału NFZ, który potwierdzi zlecenie. Dopiero po tym, pacjent może udać się ze zleceniem do sklepu gdzie kupi, np. wózek inwalidzki.

 

Od 2020 roku etap ten będzie znacznie uproszczony. Pacjent już podczas wizyty np. u lekarza będzie mógł uzyskać potwierdzenie zlecenia z Narodowego Funduszu Zdrowia i bezpośrednio udać się do właściwego punktu (sklepu), realizującego zlecenia na wyroby medyczne.

 

Nowe rozwiązanie NFZ poprawi dostępność do wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, szczególnie dla pacjentów z małych miejscowości, skąd do placówek Funduszu jest daleko. Pacjent będzie mógł otrzymać od razu zlecenie gotowe do realizacji. Będzie miał też pewność, że zlecenie jest pozbawione błędów formalnych. Obecnie o ewentualnych błędach pacjent dowiaduje się najczęściej dopiero w trakcie wizyty w NFZ.

 

System częściowo dostępny już w tym roku
Od 4 listopada do 31 grudnia 2019 r. wybrana grupa placówek będzie realizować zlecenia już na nowych zasadach. Ich lista dostępna jest w Oddziałach Wojewódzkich NFZ (OW NFZ).

 

U wszystkich świadczeniodawców do dnia 31 grudnia 2019 r. zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy będą wystawiane, potwierdzane i realizowane również na dotychczasowych zasadach.

 

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy, które do 31 grudnia 2019 r. zostały wystawione oraz wystawione i potwierdzone, będą realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.

 

Korzyści dla pacjentów od 1 stycznia 2020r.:
- Brak potrzeby wizyty pacjenta w siedzibie OW NFZ w celu potwierdzenia zlecenia
- Możliwość korekty błędnie wystawionego zlecenia w trakcie wizyty po otrzymaniu zwrotnej informacji z systemu NFZ (obecnie korekta zlecenia wymaga ponownej wizyty pacjenta)
- Oszczędność kosztów i czasu - szczególnie odczuwalna dla pacjentów mieszkających z dala od siedziby NFZ
- Wyeliminowanie konieczności wizyty pacjenta we właściwym OW NFZ zgodnie z rejonizacją wynikającą z adresu zamieszkania pacjenta.