PFRON Aktywny Samorzad

13 stycznia 2020 roku PFRON przedstawił kierunki działań programu Aktywny Samorząd. W wyniku zmian rośnie dofinansowanie zakupu skutera o napędzie elektrycznym lub samego napędu elektrycznego do wózka ręcznego i jednocześnie zmniejsza się wymagany udział własny niepełnosprawnego.

 

Jak poinformował PFRON budżet programu Aktywny Samorząd wynosi rekordowe 181,5 mln zł, a większe dofinansowanie dotyczy:

 

- zakupu wózka o napędzie elektrycznym – do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, ale nie większej niż 25 tys. zł (ubiegający się o pomoc zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przez siebie przedmiotu dofinansowania),
- zakupu skutera o napędzie elektrycznym lub napędu elektrycznego do wózka ręcznego – z 5 tys. zł do 7,5 tys. zł,
- zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i niepełnosprawnością wzroku – z 6 tys. zł do 7,5 tys. zł,
- zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z niepełnosprawnością obu rąk – z 5 tys. zł do 7 tys. zł,
- zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z niepełnosprawnością słuchu – z 2,5 tys. zł do 4 tys. zł,
- miesięcznych kosztów opieki nad osobą zależną – z 200 zł do 300 zł,
oraz w formie dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia dla studentów pobierających naukę w szkołach wyższych – z 1 tys. zł do 1,5 tys. zł.

 

Jest również spora zmiana w obarze C zadanie 2 - dofinansowanie do utrzymania sprawności posiadanego wózka. w Zadaniu 2 przewidziano dofinansowanie 3.500 zł (kwota nie uległa zmianie), ale wprowadzono ograniczenie, że dofinansowanie do jednego akumulatora może wynieść nie więcej niż 1.000 zł. W poprzdnich edycjach programu nie było takiego ograniczenia, problem w tym, że oryginalne akumulatory, np. Invacare 73Ah to wydatek rzędu 2000 zł za jeden akumulator.


Mniejszy wkład własny
W dwóch obszarach został zmniejszony wymagany udział własny wnioskodawcy:
przy zakupie skutera o napędzie elektrycznym lub napędu elektrycznego do wózka ręcznego – z 35 proc. na 25 proc. ceny brutto,
przy zakupie sprzętu elektronicznego dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i niepełnosprawnością wzroku – z 30 proc. na 10 proc. ceny brutto.


Wnioski o dofinansowanie można składać od 1 marca 2020 r. elektronicznie w systemie SOW. Termin zakończenia przyjmowania wniosków to 31 sierpnia 2020 r.


Więcej informacji na stronie PFRON [LINK]

 

„Kierunki działań (…) w 2020 roku”, będący załącznikiem do uchwały nr 3/2020 Zarządu PFRON z dnia 7 stycznia 2020 r.). (informacje o pliku) (doc 243 KB)