Prawie 1 miliard 220 milionów przekaże w 2020 roku roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym na wsparcie projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. To rekordowe środki przeznaczane na samorządowe działania aktywizujące osoby niepełnosprawne.

 

Prawie 1 mld zł (dokładnie 995 mln zł), trafi do gmin, a 224 mln do powiatów i województw. W sumie gminy, powiaty i województwa dostaną o 158 mln zł więcej niż w 2019 roku – poinformował Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

 

Spada stopa bezrobocia niepełnosprawnych, ale bardzo wolno

– Stopa bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym spadała w ciągu ostatnich czterech lat o ponad połowę. Zdajemy jednak sobie sprawę, że to wciąż za mało. Naszym wyzwaniem na najbliższe lata jest pozyskanie dla rynku pracy tych osób niepełnosprawnych, którzy być może stracili wiarę w swoje możliwości. To zadanie m.in. dla urzędów pracy, ale także dla instytucji prowadzących warsztaty terapii zajęciowej czy zakłady aktywności zawodowej oferujących możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

 

Jak dodał Paweł Wdówik poziom zatrudnienia niepełnosprawnych jest bardzo różny w zależności od poziomu wykształcenia, najwięcej pracuje osób z wyższym wykształceniem 67 proc., potem średnim 37 proc., a na końcu z podstawowym 5 proc.

 

PFRON finansuje WTZ i ZAZ

Ze środków PFRON finansowana jest działalność warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej. – Dobre funkcjonowanie tych placówek ma nieoceniony wpływ na rehabilitację i aktywizację zawodową – zaznacza prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

 

Dzięki otrzymanym z PFRON funduszom samorządy ponadto likwidują bariery architektoniczne, komunikacyjne i techniczne, zaopatrują osoby potrzebujące w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne czy środki pomocnicze. Organizują też turnusy rehabilitacyjne oraz inne wydarzenia o charakterze sportowym i kulturalnym. Możliwe jest również wyposażanie stanowisk pracy, dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej czy finansowanie szkoleń.

 

– Poprzez systematyczne zwiększanie środków na wsparcie samorządowych inicjatyw chcemy poprawiać sytuację osób niepełnosprawnych. Ich potrzeby się zmieniają, a my staramy się na nie odpowiadać. To, co jeszcze kiedyś było wystarczające, niekoniecznie jest takie dzisiaj. Musimy zatem cały czas dostosowywać nasze działania do zmieniających się potrzeb i oczekiwań osób z różnymi niepełnosprawnościami – dodaje prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

 

Wysokość przyznawanych samorządom środków uzależniona jest od kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej, a także od czynnika demograficznego oraz poziomu bezrobocia osób niepełnosprawnych i liczby osób niepełnosprawnych poszukujących pracy. Najwięcej pieniędzy trafi do samorządów powiatowych z Warszawy, Krakowa i Łodzi.