To niezwykle ważne, by jeszcze skuteczniej prowadzić w przyszłości działania na rzecz samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. W środę 2 września 2020 w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się uroczyste podpisanie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pt. Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych


Projekt pt. Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych realizowany będzie wspólnie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dwoma partnerami społecznymi: Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi.

 

Ponad 36 mln zł na aktywizację osób z niepełnosprawnościami
Wartość projektu to ponad 36,2 mln zł, z czego 30,6 mln zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

– Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami są dla rządu niezmiernie ważne. W tym roku to ponad 27 mld zł, o ponad 12 mld zł więcej niż w 2015 roku – mówiła podczas środowego briefingu prasowego minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. – Dobra współpraca rządu, samorządu oraz organizacji pozarządowych daje najlepsze efekty w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Cieszę się, że dziś podpisujemy kolejny projekt skierowany do osób z niepełnosprawnościami – podkreśliła szefowa MRPiPS.

 

Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych i wiceminister rodziny Paweł Wdówik zaznaczył z kolei, że uruchamiany właśnie projekt ma na celu przede wszystkim wypracowanie rozwiązań nastawionych na aktywizację osób z niepełnosprawnościami.

 

W środowym spotkaniu uczestniczyli także prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz, prezes zarządu Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi Andrzej Markiewicz oraz prezes zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Monika Zima-Parjaszewska.

 

Kompleksowe wsparcie
Mówiąco wsparciu osób z niepełnosprawnościami nie możemy zapomnieć o kontynuowanych w tym roku programach ministerstwa finansowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego o łącznym budżecie 270 mln zł:

 

Centra opiekuńczo-mieszkalne
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Opieka wytchnieniowa
Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych


Do wczoraj organizacje pozarządowe mogły składać wnioski w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Wyniki konkursu będą znane pod koniec września, ale już dzisiaj wiemy, że program cieszy się dużym zainteresowaniem. Wpłynęło ponad 100 ofert od organizacji pozarządowych, które zamierzają wprowadzać usługę asystenta ze środków Funduszu Solidarnościowego.