Jak pisze Dziennik Gazeta Prawna z projektu ustawy budżetowej na 2021 rok wynika, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przeznaczy prawie 3,6 mld zł na dopłaty do pensji oraz 1,4 mld na rehabilitację społeczną i zawodową. Łączne wydatki Funduszu na przyszły rok to 6,46 mld zł i będą o prawie 300 mln większe niż w 2020 roku.

 

W przyszłym roku PFRON najwięcej wyda na dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Na ten cel zagwarantowanych zostało 3,57 mld zł. Gazeta zauważa jednak, że spada liczba firm, które starają się o refundację wynagrodzeń. O ile jeszcze w ubiegłym roku dofinansowania były wypłacane na 245 tys. do 250 tys. pracowników (w zależności od miesiąca), o tyle w tym roku obejmują one od 231 tys. do 242 tys. Osób.

 

Spadek liczby refundacji wynagrodzeń niekoniecznie spowodowany jest zwalnianiem pracowników niepełnosprawnych. Po prostu firmy albo nie spełniają ustawowych warunków do ich uzyskiwania refundacji lub mają zaległości względem funduszu.

 

Drugim najwyższym wydatkiem PFRON w 2021 roku to tzw. Przelewy redystrybucyjne, które trafiają do samorządów, z których pokrywa się dopłaty do wózków, protez i środków pomocniczych, turnusów rehabilitacyjnych, likwidację barier architektonicznych. Kwota tych przelewów ma wzrosnąć z obecnych 1,24 mld zł do 1,42 mld zł.

 

Łączne przychody PFRON w 2021 roku to ok 6,3 mld zł, z czego 5,15 mld zł to obowiązkowe wpłaty wnoszone przez pracodawców, którzy nie osiągają 6 proc. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a 710 mln zł to dotacja z budżetu państwa.

 

// Michalina Topolewska, PFRON wyda na wsparcie 6,4 mld zł w 2021 r., Dziennik Gazeta Prawna z 9 września 2020