Jeżeli opis zawarty w uzasadnieniu do orzeczenia nie przesądza, a tylko sugeruje, że może to być jedno ze schorzeń szczególnych, potrzebny jest dodatkowy dokument, który potwierdzi, czy zawarte w opisie treści odpowiadają temu schorzeniu – pisze Dziennik Gazeta Prawna.

 

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org) wystąpiła do PFRON z prośbą o wydanie interpretacji. Przedstawiony przez nią problem dotyczył jednej z firm, której pracownik przekazał orzeczenie lekarza orzecznika ZUS z 10 lutego br., wskazujące, że jest całkowicie niezdolny do pracy do 29 lutego 2024 r.

 

W uzasadnieniu znalazła się informacja, że u mężczyzny poszkodowanego w wyniku wypadku komunikacyjnego występują m.in. „deficyty poznawcze na tle organicznego uszkodzenia mózgu”. Taki zapis spowodował wątpliwości, czy dolegliwość pracownika może być zaliczona do schorzenia szczególnego o symbolu 02-P oznaczającego chorobę psychiczną. Zgodnie z art. 26a ust. 1b ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych kwoty dofinansowań do wynagrodzeń pracowników są zwiększane w odniesieniu do osób, u których stwierdzono jedno z schorzeń szczególnych.

 

W odpowiedzi PFRON wskazał, że w świetle dotychczasowych wyjaśnień Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, jeżeli opisy chorób zawarte w uzasadnieniu orzeczenia nie przesądzają jednoznacznie, a jedynie sugerują, iż może być to jedno ze schorzeń, o których mowa w art. 26a ust. 1b ustawy o rehabilitacji, to pracodawca powinien posiadać dokument dodatkowy, np. opinię lekarską organu wydającego orzeczenie wydaną w związku z danym orzeczeniem, która potwierdzi, iż stwierdzenia zawarte w treści orzeczenia ZUS odpowiadają schorzeniu, o którym mowa w art. 26a ust. 1b ustawy o rehabilitacji.

 

// Michalina Topolewska, Opinia lekarska potwierdzi schorzenie szczególne, Gazeta Prawna z 13 kwietnia 2021