Fundacja Avalon – inicjator projektu Sekson mówiącego o seksualności i rodzicielstwie osób z niepełnosprawnością ruchową (OzN) jest jednym z gości tegorocznej edycji Pol’and’Rock Festival. W ramach Akademii Sztuk Przepięknych Alicja Długołęcka, pedagożka i edukatorka seksualna oraz partnerka merytoryczna projektu przeprowadzi warsztat pt. „Rehabilitacja seksualna - co to takiego?”


28 lipca o godzinie 11:30 na oficjalnym profilu projektu Sekson na Facebooku odbędzie się transmisja wideo na żywo, podczas której zebrani goście będą rozmawiać o idei projektu i rehabilitacji seksualnej. Celem warsztatu jest odpowiedź na pytanie: jak (i czy) oni to robią? Uczestnicy dowiedzą się jaką rolę w życiu osób z niepełnosprawnością odgrywa seks, jakie wyzwania stoją przed nimi podczas inicjacji seksualnej, na czym polega rehabilitacja seksualna. Szczególnym punktem warsztatu będzie spotkanie z osobami z niepełnosprawnością, które podzielą się swoimi opiniami dotyczącymi seksualności i rodzicielstwa. Rozmowa będzie dotyczyła uczuć, partnerstwa, zdrowia, płodności, dostępu do lekarzy ginekologów czy szkół rodzenia. A to wszystko w nawiązaniu do osób pełnosprawnych.


Seksualność dotyczy każdego. Musimy pamiętać, że osoby z niepełnosprawnością tak samo się zakochują, są aktywne seksualnie, mają swoje potrzeby, zakładają rodziny. Muszą więc mierzyć się nie tylko ze stereotypami, ale również z problemami, które dotyczą wszystkich ludzi, takimi jak poczucie wstydu, poczucie nieatrakcyjności, problemy ze znalezieniem partnera i problemy ściśle związane z seksualnością. Często natomiast ich wiedza na temat tych sfer życia, ich umiejętność budowania bliskości interpersonalnych i relacji seksualnych są większe, ponieważ mierzenie się z trudnościami wynikającymi z dysfunkcji ciała i społecznego wykluczania z tej sfery czyni ich bardziej uważnymi i doświadczonymi. Niepełnosprawność urealnia seksualność. Osoby z niepełnosprawnością często są otwarte na dialog i budowanie relacji bardziej niż osoby sprawne, które mogą się wiele od nich nauczyć – mówi Alicja Długołęcka, pedagożka i edukatorka seksualna oraz Partnerka Merytoryczna projektu Sekson.

 

Temat seksualności osób z niepełnosprawnością jest obszarem, który często pozostaje poza strefą debaty społecznej w Polsce. Seksualność i rodzicielstwo to potrzeby, które są fundamentalną częścią ludzkiej natury. To miłość, bliskość, akceptacja siebie i partnera. Pragniemy tego wszyscy, niezależnieod tego czy jesteśmy pełnosprawni czy w jakimś stopniu niepełnosprawni. Projekt Sekson ma na celu przełamywanie mitów związanych z tym obszarem oraz pokonanie krzywdzącego tabu wokół tej tematyki.


Pol’and’Rock Festival od zawsze kojarzy się przede wszystkim z tolerancją, poszanowaniem różnorodności i otwartością na drugiego człowieka. To świetne miejsce, aby poruszać tematy trudne, czasami niewygodne. Seksualność i rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością ruchową jest, niestety, jednym z nich. Zmiana postrzegania tej sfery życia jest możliwa tylko dzięki otwartej dyskusji. Możliwość włączenia się w edukacyjną działalność na Pol’and’Rock Festival to dla nas ogromny zaszczyt, choć także odpowiedzialność wynikająca z reprezentowania osób z niepełnosprawnością ruchową. Mam nadzieję, że będziecie razem z nami i aktywnie włączycie się w naszą dyskusję – mówi Łukasz Wielgosz, Pełnomocnik Zarządu Fundacji Avalon.


Zapraszamy do udziału w Facebook live i wysłuchania rozmowy na temat projektu Sekson.


***
Fundacja Avalon jest jedną z największych organizacji pozarządowych w Polsce pomagających osobom z niepełnosprawnościami i przewlekle chorym. Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Powstała w 2006 roku. Fundacja oferuje pomoc w obszarze finansowym poprzez prowadzenie subkont oraz umożliwianie zbiórek na platformie Helpuj.pl, rehabilitację w ramach projektu Avalon Active, zmianę postrzegania seksualności i rodzicielstwa OzN w ramach projektu Sekson oraz zmianę wizerunku sportu osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu Avalon Extreme. Obecnie wspiera prawie 10 000 osób z całej Polski.


Sekson to jedyny na taką skalę projekt w Polsce poświęcony seksualności i rodzicielstwu osób z niepełnosprawnością ruchową. Projekt przełamuje stereotypy dotyczące życia intymnego OzN. Sekson to coroczna konferencja poświęcona seksualności i rodzicielstwu osób z niepełnosprawnością ruchową. To także tworzona platforma edukacyjna wraz z mapą dostępności gabinetów ginekologicznych, szkół rodzenia i placówek edukacyjnych, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, z przyznanym Certyfikatem Dostępności Fundacji Avalon.