Cztery osoby niepełnosprawne intelektualnie brały udział w pionierskim na skalę regionu programie mieszkania treningowego. Uczestnicy w trakcie projektu musieli radzić sobie sami, jedynie z niewielką pomocą opiekunów – pisze „Gazeta Wyborcza".


Niepełnosprawni intelektualnie biorący udział w programie mieli kontakt ze swoimi rodzinami, ale po raz pierwszy sami decydowali o tym kiedy, jakie i za ile trzeba zrobić zakupy, co ugotować na obiad, kiedy wstawić pranie itp. Oczywiście nie zostali oni pozostawieni sami sobie, bo przez 3 miesiące towarzyszyli im trenerzy z Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Społecznych "Alpi".


Pierwsi mieszkańcy zostali wybrani z uczestników warsztatów terapii zajęciowej. I tak ma być w kolejnych turach. Urząd miejski już ogłosił konkurs na kontynuowanie tego programu w przyszłym roku, na co zarezerwowano w budżecie miasta ponad 200 tys. zł. W Planach jest też utworzenie pierwszego mieszkania chronionego, które byłoby przeznaczone dla dwóch grup ludzi - z upośledzeniem umysłowym i chorych psychicznie.


// Monika Kosz-Koszewska, Od niepełnosprawności do samodzielności. Pierwsi uczestnicy opuścili mieszkanie treningowe, Gazeta Wyborcza Białystok z 17 grudnia 2012