Do 2020 roku liczba osób, którym niepełnosprawność utrudnia korzystanie z internetu ma wynieść 120 mln. Dlatego UE chce, aby strony internetowe administracji były bardziej dostępne.

 

18 lipca 2016 roku Rada Unii Europejskiej przyjęła projekt dyrektywy o dostępności sektora publicznego w sieci. Nowe prawo ma ułatwić niepełnosprawnym dostęp do stron internetowych i aplikacji mobilnych w administracji publicznej (sądy, szkoły, szpitale itd.). Dotyczy to również stron w tzw. intranecie – czyli stron w wewnętrznej sieci tych instytucji publicznych.

 

Dyrektywa stworzy minimalne europejskie standardy dostępności dla stron internetowych. Każde państwo członkowskie będzie musiało wdrożyć nowe przepisy. Oczywiście każdy kraj będzie mógł wprowadzić wyższe wymagania niż zakłada dyrektywa – np. jakiś kraj zechce, aby oprócz stron administracji publicznej, dostępne strony internetowe miałby instytucje finansowe czy e-sklepy.

 

Każdy kraj członkowski będzie musiał monitorować wdrażanie dyrektywy oraz to, czy strony internetowe są dostępne dla niepełnosprawnych. Sami użytkownicy takich stron będą mogli w prosty sposób zgłaszać niezgodności ze standardami poprzez przyciski typu feedback dostępne na samych stronach.

 

Od momentu publikacji dyrektywy – co może nastąpić pod koniec 2016 roku, państwa członkowskie UE będą miały 21 miesięcy na wdrożenie nowego prawa. Właściciele stron internetowych, które już są, będą mieli 24 miesiące na ich dostosowanie, a w przypadku aplikacji mobilnych będzie to 33 miesiące. Z tego obowiązku będą jednak zwolnione treści generowane przez strony trzecie (np. system komentarzy, który jest zewnętrznym dodatkiem do strony) czy nagrania audiowizualne nadawane na żywo.

 

Nowe prawo to zasługa Danii, która podczas swojego przewodnictwa w UE mocno nalegała na przyjęcie dyrektywy. Co prawda projekt dyrektywy musi przyjąć jeszcze Parlament Europejski, ale ten już w maju zgodził się na powstanie i uchwalenie nowego prawa o lepszej dostępności stron internetowych.

 

// Accessible websites and apps for all: Council adopts first-ever EU-wide rules, europa.eu z 18 lipca 2016