Dziesiątki nowych emotikon reprezentujących osoby niepełnosprawne zostało zatwierdzonych do użytkowania i ciepło powitane przez organizacje walczące o równe prawa dla tych osób.

 

Apple proponuje emotikony, z których tylko niektóre to: ucho z aparatem słuchowym, osoba na wózku inwalidzkim, ramię protetyczne, pies przewodnik i osoba z laską. Łącznie będzie 230 nowych emotek.

 

Emoji apple

 

Apple w oficjalnym komunikacie napisało: „Obecnie emoji zapewnia szeroki zakres opcji, ale nie reprezentuje doświadczeń osób niepełnosprawnych”, a także: „Dywersyfikacja dostępnych opcji pomaga wypełnić znaczną lukę i zapewnia bardziej wszechstronne doświadczenie dla wszystkich” – skomentowano.

 

Apple na bieżąco konsultuje się z organizacjami dla osób niepełnosprawnych, takich jak American Council of the Blind, Crewbral Palsy Foundation i National Association of the Deaf. Jak twierdzi firma, wybrane opcje najbardziej pasują do osób w głównych kategoriach niepełnosprawności: niewidomych i słabowidzących, głuchych i niedosłyszących oraz upośledzonych ruchowo. Apple podkreśla jednak, że jest to jedynie punkt wyjścia, a nie wyczerpująca i ostateczna lista wszystkich istniejących problemów.

 

Poszerzenie nowej oficjalnej listy emotikon w 2019 oznacza, że wiele że smartfonów będzie je obsługiwało już w drugiej połowie bieżącego roku. Częste wykluczenia społeczne, a także permanentny brak reprezentacji osób niepełnosprawnych skutkuje brakiem świadomości, z tego też powodu decyzja Apple cieszy tym bardziej, gdyż jest zdecydowanie krokiem w dobrą stronę.