urządzenie ATM popularnie zwane bankomatem

Wystartował serwis Dostępny Bankomat - specjalnie przygotowana platforma internetowa, w pełni dostępna dla wszystkich użytkowników sieci, która umożliwia dostęp do pełnej bazy bankomatów należących do różnych banków i operatorów sieci bankomatowych w Polsce.

 

Projekt realizowany jest przez Grupę roboczą ds. obsługi osób niepełnosprawnych przez banki, działającą przy Związku Banków Polskich oraz Fundację Widzialni, przy współpracy z bankami. Patronat honorowy nad projektem objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Narodowy Bank Polski, który współfinansuje projekt.


Celem projektu „Dostępny Bankomat” jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu poprzez likwidowanie ograniczeń i zwiększanie dostępności do usług finansowych osobom z różnymi potrzebami.


Podczas prac prowadzonych na rzecz zwiększenia dostępności do informacji i usług dla osób narażonych na wykluczenie cyfrowe, wielokrotnie docierały sygnały bezpośrednio od użytkowników, którzy napotykają trudności w korzystaniu z e-usług, m.in. systemów bankowości elektronicznej i bankomatów. Jest to jeden z częściej poruszanych problemów w środowisku osób niepełnosprawnych.


Dzięki podjętej współpracy Grupy roboczej ds. obsługi osób niepełnosprawnych przez banki przy Związku Banków Polskich oraz Fundacji Widzialni opracowano kompleksową bazę informacji na temat bankomatów – ich lokalizacji i przystosowań - które mają umożliwić osobom niepełnosprawnym większą aktywność i samodzielność.


Stworzona w ramach projektu dedykowana strona internetowa umożliwia wszystkim użytkownikom sieci dostęp do bazy bankomatów z udogodnieniami dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, narażonymi na wykluczenie cyfrowe. Aplikacja to specjalnie opracowana wyszukiwarka, dzięki której każdy ma możliwość wyszukania bankomatu w najbliższej okolicy w określonym promieniu od automatycznie rozpoznanej lokalizacji użytkownika.


Dodatkowo aplikacja w swych funkcjonalnościach posiada takie elementy jak: oznaczenie bankomatów, które zostały wyposażone w udogodnienia dla osób narażonych na wykluczenie cyfrowe, a także prosty oraz wyjątkowo intuicyjny sposób wyszukiwania bankomatów poprzez różne opcje - lokalizację, bank czy zastosowane udogodnienia (klawiatura numeryczna z oznaczeniem w brajlu, tryb dla osób z niepełnosprawnością wzroku po naciśnięciu klawisza 5, opis elementów urządzenia w brajlu, tryb kontrastowy, system komunikacji głosowej, możliwość dokonania transakcji bez użycia karty, możliwość transakcji zbliżeniowych, dotykowa klawiatura/dotykowy ekran, podjazd i przestrzeń dla osób poruszających się na wózkach).

 

W bazie dane dotyczące ponad 10 tys. urządzeń
Obecnie w bazie serwisu znajdują się dane dotyczące ponad 10 tys. urządzeń, z których każde posiada określony rodzaj udogodnienia dedykowany osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności. To blisko połowa wszystkich bankomatów dostępnych w Polsce, których zgodnie z najnowszymi danymi z raportu NetB@nk, na koniec IV kwartału było nieco ponad 23 tys.


Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii, aplikacja już wkrótce dostępna będzie również na systemy iOS oraz Android. Platforma Dostępny Bankomat spełnia wymagania dotyczące standardu WCAG 2.0 na poziomie AA.


Platforma dostępna jest pod adresem www.dostepnybankomat.pl