Niesłyszący i słabosłyszący Klienci Banku Pocztowego wybierając symbol języka migowego na stronie www lub instalując aplikację na telefon i tablet mogą już kontaktować się z Bankiem z wykorzystaniem tłumacza języka migowego.

 

Od 15 października 2018 r. Klienci Banku Pocztowego mogą, dzięki umowie z firmą Praca bez Barier, porozmawiać z doradcą Banku Pocztowego na infolinii lub w placówce z wykorzystaniem tłumacza języka migowego online. Z takiej formy kontaktu z Bankiem Pocztowym skorzystać można na dwa sposoby. Pierwszy, to rozpoczęcie rozmowy poprzez wybór z zakładki „Kontakt” na stronie www.pocztowy.pl lub www.evelobank.pl symbolu języka migowego. Drugi, to uruchomienie na smartfonie czy tablecie dostępnej pod adresem www.pobierz.migam.org aplikacji, a następnie wybór Banku Pocztowego w zakładce „Przyjazny Kontakt”.

 

- Naturalną cechą bankowości pocztowej jest zapobieganie wykluczeniu w dostępie do usług finansowych. Tym bardziej cieszy nas, że jako bank przyjazny osobom niesłyszącym, wprowadziliśmy funkcjonalność tłumacza migowego online, dzięki czemu będziemy mogli jeszcze lepiej obsłużyć naszych Klientów – mówi Sylwia Kisielewska, dyrektor departamentu Contact Centre Banku Pocztowego.

 

Dzięki tłumaczowi Klienci uzyskali możliwość kontaktu z infolinią i w dostępny sposób uzyskania informacji o produktach, załatwienia spraw w placówkach Banku Pocztowego lub w razie potrzeby – blokady karty płatniczej.

 

Usługa jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20.00 oraz w sobotę 8:00 – 17:00.

 

Udostępniony przez Bank Pocztowy tłumacz języka migowego online jest efektem współpracy z firmą start up „Praca Bez Barier”. Wcześniej Bank rozpoczął zatrudnianie w Departamencie Contact Centre konsultantów z dysfunkcją słuchu, którzy obsługują Klientów za pośrednictwem czatu i maila, odpowiadając na pytania skierowane do Banku w formie pisemnej. Usługa ta jest dedykowana Klientom z niepełnosprawnością słuchu, dzięki czemu ta grupa Klientów może korzystać z usług finansowych Banku Pocztowego.