Od 2020 roku aplikacja mobilna Alarm112 umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego, w szczególności osoby głuche i niedosłyszące.

 

W Alarm112 możliwe jest poprzez wybór odpowiednich piktogramów określenie rodzaju i miejsca zdarzenia oraz wskazanie służby, której pomoc jest konieczna.

 

Przekazane w ten sposób informacje umożliwiają Operatorowi Numerów Alarmowych przekazanie zdarzenia do odpowiednich, ze względu na rodzaj i miejsce zdarzenia służb ratunkowych.

 

Aby skorzystać z aplikacji mobilnej Alarm112 należy pobrać aplikację, dokonać rejestracji i zezwolić jej na dostęp do lokalizacji naszego telefonu. Można dodać adresy, pod którymi najczęściej się przebywa. Pomoc wzywa się wybierając ikonkę służby, do której chce się wysłać zgłoszenie – straż pożarna, policja lub ratownictwo medyczne.

 

Aplikacja mobilna Alarm112 dostępna jest dla dwóch systemów operacyjnych Android i iOS.


Pobierz aplikację mobilną Alarm112
• Alarm112 w Google Play
• Alarm112 w App Store