przemoc pixabay com 749676

Renty/emerytury bez podatku, 500 zł dodatku dla osób niesamodzielnych ma według rządu poprawić sytuację wielu biednych i niepełnosprawnych osób, bo w kieszeni zostanie im więcej pieniędzy. I tak zapewne jest w przypadku osób samodzielnych, bo w Polsce obowiązuje niestety zasada, że im bardziej jesteś niesamodzielny i zależny od innych, tym państwo polskie bije cię mocniej, tj. stosuje ciągłą i zorganizowaną przemoc fizyczno-ekonomiczną.

 

 

Podsumowanie TL;TR
Rozważamy jak dodatkowy dochód wpływa na sytuację finansową/życiową osoby niesamodzielnej korzystającej z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (art. 50 ustawy o pomocy społecznej).

 

- Założenia: osoba niesamodzielna, bez rodziny (samotna), ma dochód 2500 zł na rękę (np. renta rodzinna z dodatkami), uzasadnione wydatki typu czynsz, prąd 1000 zł i ma przyznane 200h usług opiekuńczych miesięcznie:


> dla dochodu 1500 zł i opłaceniu usług opiekuńczych na życie zostaje 940 zł;
> dla dochodu 2000 zł (niesamodzielny pobiera 500 zł dodatku dla niesamodzielnych) i opłaceniu usług opiekuńczych na życie zostaje 776 zł;
> dla dochodu ponad 5000 zł (niesamodzielny pobiera 500 zł dodatku dla niesamodzielnych i ma pracę za najniższą krajową) i opłaceniu usług opiekuńczych na życie zostaje 776 zł;
> taka ciekawostka, kiedy niepełnosprawny bierze coś na raty np. lodówkę, wózek inwalidzki, pralkę, itp. to rata kredytu przy usługach opiekuńczych jest … jego dochodem podwyższającym stawkę odpłatności, nie kosztem, tylko dochodem … bo bank dał pieniądze na zakup, a że pieniądze trzeba bankowi oddać, to nikogo to nie obchodzi.
> dla osób korzystający z usług opiekuńczych pobieranie 500 zł dodatku dla niesamodzielnych czy podjęcie pracy nie tylko nie polepsza ich sytuacji życiowej, co dosłownie ją pogarsza, bo pojawia się istne kuriozum - czy ma dochód 2000 zł czy 5000 zł finalnie na życie zostaje jej dokładnie tyle samo ... 776 zł, a na dodatek nie może liczyć na dofinansowania z PFRON, bo taka osoba jest … za bogata.

 

 

Większy dochód to większe problemy
Kiedy osoba znajduje pracę lub nie płaci podatku od renty/emerytury nagle zwiększa się jej dochód i ma więcej środków finansowych na inne rzeczy typu lepsze jedzenie, ubrania itp., no nic jak tylko się cieszyć prawda? Tak jest w przypadku osób samodzielnych, nie ważne czy chodzących o kulach czy jeżdżących na wózkach inwalidzkich, ale samodzielnych, samoobsługowych, niezależnych od pomocy innych.

 

Sytuacja zmienia się diametralnie gdy ktoś jest zdany na pomoc innej osoby/instytucji. Dotyczy to niesamodzielnych niepełnosprawnych korzystających z Domu Pomocy Społecznej (DPS), usług opiekuńczych (UO), Środowiskowych Domów Samopomocy (ŚDS) czy Zakładów Opiekuńczo - Leczniczych (ZOL). Korzystając z tych rozwiązań niepełnosprawny jest zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt i opiekę: w przypadku DPS i ZOL max 70% dochodu, a przy UO/ŚDS stawka za 1h opieki uzależniona jest od dochodu - im wyższy dochód tym wyższa odpłatność.

 

Jak zatem dodatkowy dochód poprawi sytuację osób korzystających z DPS/ZOL czy UO? Jeśli taka osoba wystąpiła o 500 zł dodatku uzupełniającego dla osób niesamodzielnych opieka społeczna w przypadku DPS/ZOL zabierze 70% z 500 zł zostawiając jednak 150 zł, gorzej jest przy usługach opiekuńczych – tu w zależności od ilości godzin opieka zabierze całe 500 zł, a często i więcej.

 

Bardzo rzadko można znaleźć tabelę odpłatności za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, znamy przeważnie górne stawki za 1h usług (każda gmina ustala to sobie sama) i kwotę przy której odpłatność nie jest pobierana – w 2022r. to dla osoby samotnej 776 zł (w 2021r. 701 zł) i wynika to z ustawy o pomocy społecznej (bo jakieś pieniądze muszą zostać na zakup jedzenia, ubrań czy środków czystości do domu). Pozytywnym przykładem jest MOPS w Mielcu, który zamieścił szczegółową tabelę odpłatności, a to z kolei pozwoli przyjrzeć się jak dodatkowy dochód … pogarsza sytuację życiową osób korzystających z tej formy opieki.

 

 

Formuła naliczania odpłatności za usługi opiekuńcze
Dochód
(pensja/renta/emerytura) uzasadnione wydatki (czynsz, prąd, leki, itp.) = Twój dochód, z którego można naliczać odpłatność za usługi opiekuńcze z uwzględnieniem, że opieka społeczna musi zostawić 776 zł. Ustawa o pomocy społecznej czy inne akty prawa nie zawiera katalogu uzasadnionych wydatków, czy np. faktura za rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu jest uzasadnionym wydatkiem?, może tak, a może nie, nikt tego nie wie, każda Gmina organizująca usługi opiekuńcze ma wolną rękę w tym temacie.

 

 

MOPS Mielec - stawki odpłatności za godzinę usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych rok 2020/2021/2022/do 31 marca 2023

MOPS Mielec 2021

Szczegółowe zasady dotyczące: warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz tryb ich pobierania reguluje Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania niektórych zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej

 

Z tabeli dowiadujemy się, że maksymalna stawka za 1h usług opiekuńczych dla osoby samotnej wynosi:


od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. – 24,00 zł;
od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – 26 zł;
od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2023 r. – 28 zł.

 

Co ciekawe, taka sama stawka w przypadku MOPS Mielec obowiązuje zarówno przy zwykłych usługach opiekuńczych jak i przy specjalistycznych usługach opiekuńczych, bo są gminy, gdzie za specjalistyczne usługi opiekuńcze płaci się często 2 razy więcej za 1h niż za zwykłe usługi opiekuńcze.

 

I. Założenia:
-osoba niesamodzielna, bez rodziny (samotna), ma rentę 2500 zł, uzasadnione wydatki typu czynsz 1000 zł i ma przyznane 200h opieki miesięcznie

 

Załóżmy, że dochód niepełnosprawnego to 2500 zł już na rękę (np. renta rodzinna, jakieś dodatki typu dodatek pielęgnacyjny), uzasadnione miesięczne wydatki 1000 zł, a liczba godzin opieki to 200h miesięcznie, co daje ok. 6,6h dziennie (czy to dużo w przypadku osoby samotnej, bez rodziny, leżącej zależnej od innych?, a mowa tylko o opiece za dnia, a gdzie opieka wieczorem czy w nocy?, ile można leżeć w jednej pozycji bez ruchu?, to temat na inne rozważania).

 

> dochód- uzasadnione wydatki 2500 zł – 1000 zł = 1500 zł
1500 zł – 776 zł = 724 zł – tyle opieka społeczna może max zabrać za usługi opiekuńcze.

 

Z tabeli wynika, że dla dochodu 1500 zł stawka za 1h opieki w 2022 roku wynosi 2,8 zł. 200h opieki pomnożone przez 2,8 zł daje 560 zł zł odpłatności, czyli na życie zostaje (1500zł – 560 zł) 940 zł.

 

Niesamodzielny pobiera dodatek 500 zł dla niesamodzielnych i źle na tym wychodzi
Tym razem osoba niepełnosprawna zdecydowała się wystąpić o dodatek uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, tzw. 500 zł dla niesamodzielnych (Dz.U. 2019 poz. 1622), co podniosło jej miesięczny dochód do 3000 zł.

 

II. Założenia:
-osoba niesamodzielna, bez rodziny (samotna), ma rentę 2500 zł, pobiera dodatkowo 500 zł dla niesamodzielnych, uzasadnione wydatki typu czynsz 1000 zł i ma przyznane 200h opieki miesięcznie.

 

Teraz do dochodu dodajmy 500 zł dodatku, który rzekomo miał poprawić sytuację osób niesamodzielnych.

 

> dochód- uzasadnione wydatki (2500 zł + 500 zł) – 1000 zł = 2000 zł
2000 zł – 776 zł = 1224 zł – tyle opieka społeczna może max zabrać za usługi opiekuńcze.

 

Z tabeli wynika, że dla dochodu 2000 zł (2000 zł mieści się w przedziale 1962,8 zł do 2243,2 zł) stawka za 1h opieki w 2022 roku wynosi 11,2 zł. 200h opieki pomnożone przez 11,2 zł daje 2240 zł odpłatności, a więc więcej niż opieka społeczna może zabrać, to zabiera max tego co może, czyli na życie zostaje (2000zł – 1224 zł) 776 zł.

 

Oznacza to, że występując o 500 zł niesamodzielny pogorszył swoją sytuację – wcześniej za usługi opiekuńcze odpłatność wynosiła 560 zł, a teraz 1224 zł (w rzeczywistości odpłatność wzrosła prawie 4 razy, ale opieka społeczna nie może więcej zabrać), czyli za usługi opiekuńcze niesamodzielny zapłacił więcej o 644 zł (1224 – 560 zł). Innymi słowy opieka społeczna zabrała cały dodatek 500 zł i niesamodzielny musiał dopłacić jeszcze 144 zł, tylko dlatego, że miał czelność wystąpić o 500 zł dodatku dla niego, który w TV był tak szumnie ogłaszany w połowie 2019 roku, ot taka „pomoc”.

 

Niesamodzielny znajduje pracę za najniższą krajową

Tyle się mówi o aktywizacji niepełnosprawnych, tworzy się programy aktywizacyjne, wydaje miliardy złotych na dofinansowania do pensji rzekomo niepełnosprawnych ludzi. Załóżmy, że jakimś cudem osoba niesamodzielna znajdzie pracę za najniższą krajową – z czegoś takiego powinien cieszyć się niesamodzielny, że w ogóle jakaś firma chciała go zatrudnić, powinno się cieszyć państwo polskie, bo ktoś przy głębokiej niepełnosprawności chce być aktywny zawodowo. I tak jest w krajach rozwiniętych, bo w polskim zacofanym ciemnogrodzie na końcu okazuje się, że podjęcie pracy nie tylko nie poprawni sytuacji finansowej takiej osoby, co mocno ją pogorszy.

 

Najniższa płaca w 2022 roku to 3010 zł brutto – z danych kalkulatora Polskiego Ładu to 2363,56 zł netto, niech to będzie już bez tych 56 groszy.

 

III. Założenia:
-osoba niesamodzielna, bez rodziny (samotna), ma rentę 2500 zł, pobiera dodatkowo 500 zł dla niesamodzielnych, ma pracę za najniższą krajową 2363 zł netto ... razem ma aż 5363 zł netto (!!!), uzasadnione wydatki typu czynsz 1000 zł i ma przyznane 200h opieki miesięcznie.

 

Super! Niesamodzielny ma pracę 2363 zł netto, ma rentę 2500 zł i ma 500 zł dodatku dla niesamodzielnych, czyli miesięczny dochód to 5363 zł netto (sic!), po prostu bajka, to przecież dużo więcej niż średnia krajowa, która wynosi nieco ponad 6000 zł brutto! Coś niesamowitego, osoba leżąca, która nie podrapie się sama nawet po nosie zarabia więcej niż osoba sprawna, niezależna, samodzielna, no tylko skakać z radości, tak? To zobaczmy zatem jak podjęcie pracy poprawiło sytuację finansową osoby niesamodzielnej korzystającej z usług opiekuńczych.

 

> dochód- uzasadnione wydatki 5363,56 zł – 1000 zł = 4363 zł
4363 zł – 776 zł = 3587 zł - tyle opieka społeczna może max zabrać za usługi opiekuńcze.

 

Z tabeli wynika, że dla dochodu (4363 zł > 2804 zł) stawka za 1h opieki w 2022 roku wynosi 28 zł (100% odpłatności). 200h pomnożone przez 28 zł daje 5600 zł odpłatności, a więc więcej niż opieka społeczna może zabrać, to zabiera max tego co może, czyli na życie zostaje (4363zł – 3587 zł) … 776 zł. Tak, opieka społeczna zabiera całą pensję, aby opłacić dzienne usługi opiekuńcze (wciąż nie ma opieki wieczorem czy w nocy).

 

Kuriozum – podjęcie pracy nie poprawia sytuacji finansowej, a nawet ją pogarsza

Z wyliczeń wynika, że przy dochodzie 2000 zł po opłaceniu usług opiekuńczych na życie zostało osobie niesamodzielnej 776 zł. Taka osoba jakimś cudem znalazła pracę za najniższą krajową, więc jej sytuacja powinna się poprawić, tymczasem na życie po opłaceniu usług opiekuńczych dalej zostaje jej … 776 zł.

 

W rzeczywistości jest jednak dużo gorzej, bo o ile mając 2000 zł dochodu, niepełnosprawny może korzystać z różnych dofinansowań z PFRON, o tyle przy dochodzie ponad 5000 zł niepełnosprawny jest za bogaty, wypada już ze wszelkich dofinansowań, a że finalnie na życie po opłaceniu usług opiekuńczych ma 776 zł to już nikogo to nie obchodzi, dla PFRON, dla państwa polskiego ma ponad 5000 zł dochodu, więc niech radzi sobie sam.

 

Obecne rozwiązania stosowane w przypadku osób niesamodzielnych to zorganizowana przemoc fizyczno-ekonomiczna. Dodatkowy dochód nie tylko nie poprawia sytuacji życiowej, a wręcz ją pogarsza. Państwo polskie zmusza do rodzenia dzieci chorych i niesamodzielnych (podobno w imię humanitaryzmu), ale kiedy takie dziecko ma pecha i zamiast umrzeć na początku jednak dożywa dorosłości, a rodzice umierają to jest zdane na „pomoc” państwa polskiego, które karze taką osobę za to, że urodziła się niesamodzielna. To osoba niesamodzielna od urodzenia ma płacić państwu polskiemu, za to że musi korzystać z opieki. Podczas jednej z debat sejmowych komisji rodziny i spraw społecznych (12 październik 2021 roku), wiceminister resortu rodziny Stanisław Szwed powiedział, że nie można zwolnić takich osób z odpłatności za usługi opiekuńcze, bo należy mieć na uwadze dobro finansów publicznych (!).

 

… aby umarło przede mną
Bardzo często taka osoba niesamodzielna po śmierci rodziców zostaje w domu czy mieszkaniu i nie chce iść do domu pomocy społecznej, bo u siebie czuje się najlepiej. Od państwa polskiego nie dostaje opieki 24h na dobę i po wyjściu opiekuna z reguły o godz. 16. musi leżeć w jednej pozycji bez ruchu przez 16 godzin do następnego dnia, aż do godz. 8 rano kiedy ponownie przyjdzie opiekun. Za tak częściową opiekę niesamodzielny od urodzenia musi jeszcze płacić, a w TV słyszy, że musi, bo to wyraz o dobro finansów publicznych. I taki niesamodzielny zadaje sobie proste pytanie czy to III RP, czy jakieś państwo totalitarne bez empatii, bo skoro państwo stosuje wobec niej przemoc fizyczną (spróbuj czytelniku poleżeć 16h bez ruchu dzień w dzień, to ci powinno uświadomić ogrom bólu i fizycznego cierpienia) to nie jest to przypadek, a zorganizowana i ciągła przemoc.

 

Dlatego właśnie rodzice dzieci niesamodzielnych modlą się, aby ich dziecko umarło przed nimi, aby w dorosłości po ich odejściu nie cierpiało i nie męczyło się w kraju, gdzie na wszystko są pieniądze, tylko nie dla bardzo nielicznej grupy osób wymagającej naprawdę intensywnego 24h wsparcia. Podobno ma być lepiej po reformie orzecznictwa i procesie deinstytucjonalizacji, ale … podobno to ktoś, gdzieś, kiedyś widział Yeti, ale kto, gdzie i kiedy to już tego nie wiadomo.

 

Zerowe szanse na samodzielne życie
Jakie szanse na samodzielne życie ma samotna osoba niesamodzielna? Bo czy ma dochód 2000 zł, 5000 zł czy 8000 zł netto ... albo i więcej, to w żaden sposób nie zmienia jej sytuacji, wszystko pochłania opłata za opiekę. To nie jest życie, to nawet nie jest wegetacja, bo po okresie wegetacji przychodzi rozkwit, a tu nic takiego nie będzie. I nie ma co porównywać osoby niesamodzielnej od urodzenia, która nie zaznała smaku życia i wolności, i osoby starszej również korzystającej z usług opiekuńczych, która od urodzenia cieszyła się swoim życiem, tylko starość jej nie wyszła.

 

W przypadku osób niesamodzielnych państwo polskie zachowuje się wyjątkowo perfidnie i podle, bo taka osoba:
- nie może dostać 500 zł dodatku dla niesamodzielnych, bo jak wystąpi o niego to opieka społeczna zabierze i jeszcze każe dopłacić,
- nie może podjąć pracy,
- nie dostaje potrzebnego sprzętu po podstawowej egzystencji,
- nie ma zapewnionej ciągłej opieki,
- nie może liczyć na eutanazję, bo to niehumanitarne,
- nawet zakup lodówki czy pralki na raty powoduje wzrost dochodu, co jest już kompletnym absurdem.

 

Niepełnosprawny w Polsce może żyć dobrze lub bardzo dobrze nawet ten niewidzący, niesłyszący czy poruszający się na wózku inwalidzkim, o ile jest samodzielny, bo jeśli jest zdany na pomoc państwa polskiego, to biedę, ból i cierpienie ma zapewnione do końca swoich dni. Czy naprawdę, aż tak trudno zwolnić z odpłatności za usługi opiekuńcze osoby niesamodzielne od urodzenia ???. Dlatego tą grupę należy wyodrębnić z całości osób niepełnosprawnych i tam skierować największą i adekwatną pomoc.

 

Zatem dużo zdrowia i samodzielności !!!