7 grudnia 2018 roku Sejm skierował do dalszych prac w komisji polityki społecznej i rodziny projekt ustawy PSL „Emerytura bez podatku", który zakłada, że renty i emerytury byłyby zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne. Skierowanie projektu do dalszych prac w komisji sejmowej poparły wszystkie kluby parlamentarne.

 

Podczas wystąpienia w Sejmie poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) Mieczysław Kasprzak mówił o trudnej sytuacji rencistów i emerytów. Dodał, że jest to grupa która została "najbardziej pokrzywdzona przez rządzących w ostatnich latach" oraz "że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent nigdy nie nadążał za wzrostem kosztów utrzymania". 

 

Inny polityk PSL Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział z kolei, że "Ten projekt będzie wprowadzony. Czy w tej kadencji, czy w następnej. To mogę Wam obiecać.".

 

 

 

Agnieszka Ścigaj (Kukiz `15) podkreśliła, że nie ma żadnej wątpliwości co do słuszności projektu. "Bez wątpienia projekt potrzebny, bez wątpienia polscy emeryci i renciści to jest grupa, która rzeczywiście do tej pory żyje w skrajnym ubóstwie".

 

Pod obywatelskim projektem ustawy „Emerytura bez podatku" podpisało się 140 tys. osób i o dziwo skierowanie projektu do dalszych prac w komisji sejmowej poparły wszystkie kluby parlamentarne w tym Prawo i Sprawiedliwość (PiS). Dla przypomnienia w marcu 2018 roku podobny projekt PSL-u został odrzucony, bo nie poparł go właśnie PiS.

 

Ile ten emeryt/rencista zyska?

Dzięki zwolnieniu świadczeń emerytalno – rentowych z podatku dochodowego i składki zdrowotnej, świadczenia byłyby wypłacane de facto w kwocie brutto. Np. jeśli ktoś obecnie otrzymuje 878 zł, po wejściu proponowanych przepisów, dostawałby o ok. 150 zł więcej, czyli 1028 zł, przy świadczeniu 1500 zł byłoby to o ok. 300 zł więcej, a przy 2065 zł emeryt/rencista miałby do dyspozycji dodatkowe 435 zł, przy 3000 zł to dodatkowe 531 zł w ciągu miesiąca, przy 4000 zł zysk to 734 zł w ciągu miesiąca.

 

Nowe przepisy objęłyby wszystkie świadczenia emerytalno - rentowe, tj. pomostowe, wcześniejsze, socjalne strukturalne itd., ze wszystkich systemów zaopatrzenia (ZUS, KRUS, służby mundurowe).

 

Ile państwo by straciło?

W ocenie PSL, dzięki tej regulacji budżet państwa odnotuje zmniejszone wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości około 15 mld zł. "Natomiast składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego będą niższe o około 13 mld zł. Biorąc pod uwagę zwiększenie świadczeń emerytalno-rentowych, wpływy do budżetu zostaną zwiększone poprzez podatek VAT.