Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 26 września 2017 roku rozpatrywała petycję osoby fizycznej o przyznaniu dodatku osobom niepełnosprawnym w kwocie 402, 72 zł z tytułu niepełnosprawności.

 

Pan Stanisław Podoski – autor -petycji – wnioskował o zmianę w ustawie o świadczeniach rodzinnych, która umożliwi przyznanie osobom niepełnosprawnym (pobierającym zasiłek pielęgnacyjny) miesięcznego dodatku w kwocie 402, 72 zł z tytułu niepełnosprawności.

 

Autor petycji podnosi, że od 31 sierpnia 2017 działacze opozycji antykomunistycznej otrzymują właśnie taki dodatek na podstawie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych  z powodów politycznych . Taki dodatek przyznawany jest bezterminowo i bez względu na dochód.

 

Pan Stefan nie kwestionuje zasadności przyznania działaczom opozycji tego świadczenia, ponieważ walczyli o wolność, niepodległość i suwerenność państwa polskiego i za to powinniśmy być im dozgonnie wdzięczni, ale w jego ocenie rodzi to sprzeczność z art. 32 Konstytucji RP z zasadą równości i niedyskryminacji.

 

Osoby niepełnosprawne mogą się czuć dyskryminowane i marginalizowane, gdyż pobierają tylko zasiłek pielęgnacyjny i rentę socjalną, a to nie starcza na opłaty, leki czy rehabilitację. Przyznanie dodatku, o którym mowa w petycji ma niepełnosprawnym zagwarantować godne warunki życia.

 

Wanda Wójtowicz z Biura analiz, dokumentacji i korespondencji zaznaczyła, że zasiłek pielęgnacyjny nie był waloryzowany od 2006 roku. Przypomniała również, że senacka komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji obecnie zajmuje się petycją niejako powiązaną z tą – chodzi o zrównanie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego do kwoty dodatku pielęgnacyjnego oraz wprowadzenie corocznej waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego. Senacka komisja dwukrotnie pracowała nad tą petycją – 23 maja i 17 lipca – ale ostatecznie na zawiesiła jednak prace tą petycją na okres 3 miesięcy, bo oczekuje na wyniki prac powołanego przez premier Beatę Szydło Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin.

 

… nie można porównywać działaczy opozycji i niepełnosprawnych

Senator Łukasz Mikołajczyk z PiS-u zaznaczył, że ilość petycji dotyczących osób niepełnosprawnych zapewne świadczy o tym, że istnieje konieczność wprowadzenia kompleksowych rozwiązań dotyczących osób niepełnosprawnych. Służy do tego powołany przez panią premier Szydło wspomniany już międzyresortowy zespół. Jednak senacka komisja nie powinna odrzucać petycji pana Stefana Podoskiego, tylko czekać na zakończenie prac międzyresortowego zespołu.

 

Z kolei przewodniczący senackiej komisji, senator Robert Mamątow z PiS-u, zaproponował przekazanie petycji do ministerstwa pracy i polityki społecznej celem wykorzystania jej zapisów. Jednocześnie senator Mamątow nie zgada się z autorem petycji, bo co innego jest sytuacja osób niepełnosprawnych a co innego sytuacja osób z czasów Solidarności i działaczy antykomunistycznych. Przewodniczący komisji nie odrzucił petycji, ale zaproponował przekazie jej do minister Rafalskiej.

 

Na zakończenie głos zabrał senator Jan Rulewski z PO, który do petycji jest sceptycznie nastawiony. Jeśli porównywać niepełnosprawnych to raczej do inwalidów wojennych niż działaczy opozycji antykomunistycznej. Poza tym, jeśli petycja zostanie wysłana do minister Rafalskiej, to w ministerstwie mogą się mocno zdziwić, bo co senacka komisja proponuje?, za czym się opowiada?, czy za nowym systemem, czy za nowym systemem który ma jeszcze dodatkowo uwzględniać fakt innej działalności czy to politycznej czy to kulturalnej czy sporowej.

 

Mimo wątpliwości senatora Jana Rulewskiego, senacka komisja przekazała petycję do ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej.

 

// Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (173.) - 26.09.2017 r.

 

Dodawanie nowych komentarzy odbywa się poprzez platformę Disqus. Można dodawać posty bez rejestracji jako Gość.

Linkownia

 
 

Niepełnosprawna potraktowana jak śmieć

trashcarNiepełnosprawna zwróciła się o pomoc do INTEGRACJI. Została potraktowana jak śmieć i zero skończone - kobieta wylała swój żal na FaceBooku.

Czytaj ...

Zrobiono z nas ŚWIĘTE KROWY

święta krowaPoradnik "Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością" zrobił z nas niepełnosprawnych obrażalskie Święte Krowy

Więcej...

Ergo Hestia roluje niepełnosprawną

traincrashPo katastrofie kolejowej pod Szczekocinami Ergo Hestia zamiast pomóc niepełnosprawnej, jeszcze bardziej utrudnia jej życie.

Więcej...

Początek strony