Osoby niepełnosprawne wciąż czekają na nowe legitymacje potwierdzające ich uprawnienia. Co w sytuacji, kiedy niepełnosprawny dopiero stara się o wydanie dokumentu?. 

 

Dopiero 6 października 2017 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawarło umowę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. obejmującą produkcję blankietów legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności oraz ich personalizację i dystrybucję.

 

- Wydawanie legitymacji według nowych wzorów, w tym dla osób, które uzyskały orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność po 1 września 2017 roku rozpocznie się w możliwie najszybszym terminie, po przeprowadzeniu wszystkich czynności niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji tego zadania - podaje MRPiPS.

 

Jak korzystać z ulg i innych uprawnień do czasu uzyskania nowej legitymacji?

Chodzi przede wszystkim o możliwość korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (PKP, PKS). Prawo posługiwania się dotychczasową legitymacją wynika z faktu, że wszystkie legitymacje wystawione do  31 sierpnia 2017 roku zachowują ważność na czas w nich określony, a więc nie obowiązku wymiany ważnych legitymacji wydanych na dotychczasowych wzorach na legitymację wg wzoru obowiązującego od 1 września tego roku.

 

Co w sytuacji, kiedy niepełnosprawny nie ma żadnej legitymacji i dopiero stara się wyrobić nową i zanim ją dostanie minie trochę czasu?. MRPiPS informuje, że w takiej sytuacji wystarczy okazanie orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

 

To bowiem orzeczenie dokumentuje status osoby jako niepełnosprawnej, natomiast legitymacja jest dokumentem potwierdzającym wydanie przedmiotowego orzeczenia. W świetle wyjaśnień Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 października 2017 roku w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne posiadanie również legitymacji.

 

Innymi słowy, jeśli niepełnosprawny ma orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności nie musi wyrabiać legitymacji osoby niepełnosprawnej, aby korzystać z przysługujących ulg ustawowych. Każdy z tych dokumentów, niezależnie od siebie, uprawnia osobę niepełnosprawną do korzystania z ulg przejazdowych.