Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podpisała zarządzenie o standardach usług opiekuńczych świadczonych chorym i niepełnosprawnym mieszkańcom w ich domach. W ten sposób warszawski ratusz chce uporządkować bałagan, który sam stworzył.

 

- Z roku na rok seniorów jest coraz więcej. Dlatego i my z roku na rok robimy coraz więcej, by zapewnić im godne, jak najszczęśliwsze życie. Dzięki wprowadzeniu standardów usług opiekuńczych  i powołaniu Centrum Usług Społecznych, pomoc niesiona mieszkańcom w ich domach będzie bardziej dostępna, na wyższym poziomie i taka sama w każdej dzielnicy. Chodzi o to, aby zapewnić starszym i schorowanym osobom jak najlepszą opiekę, bez konieczności przeprowadzki do domów pomocy społecznej – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy. 

 

Standardy usług opiekuńczych i specjalistycznych w Warszawie
Celem standardów usług opiekuńczych i specjalistycznych  celem jest zapewnienie odpowiedniej jakości usług opiekuńczych, ujednolicenie sposobu ich realizacji oraz zapewnienie jednolitych zasad dostępu do świadczeń dla mieszkańców stolicy. Dokument zawiera m.in.:[*]
- katalog usług opiekuńczych i specjalistycznych;
- zakres usług i czynności;
- wymogi dla wykonawców;
- kodeks etyczny opiekunek i opiekunów.


Koniec z łapówkami i okradaniem podopiecznych?
Warszawski ratusz twierdzi, że potrzeba zmiany systemu świadczenia usług opiekuńczych w stolicy wynika z występujących różnic w sposobie ich wykonywania w poszczególnych dzielnicach. Przeprowadzone analizy wykazały, że warszawskie ośrodki pomocy społecznej (dalej: OPS) w różny sposób definiują usługi, interpretują przepisy regulujące możliwości skorzystania ze świadczeń, stosują inne zakresy i sposoby ich realizacji, a także procedury wyboru wykonawców, kontroli i monitoringu jakości.


Rzeczywiste powody były jednak inne niż te, które przedstawiają władze Warszawy. W 2016 roku Gazeta Wyborcza opublikowała kilka tekstów nt. ogromnych nieprawidłowości przy realizacji usług opiekuńczych. Były łapówki za wygrywanie przetargów na świadczenie usług opiekuńczych, podopieczni byli okradani przez opiekunki, a opiekunki to były osoby "z łapanki" - całkowicie przypadkowe i nie mające pojęcia o swoich obowiązkach (Warszawa: łapówki, dramat niepełnosprawnych i obojętna pani prezydent, nie-pelnosprawni.pl z 28 maja 2016).


Niestety do takiej sytuacji doprowadziły władze Warszawy. Kiedy opiekunki były zatrudniane na podstawie umowy o pracę, jakość usług opiekuńczych była lepsza. Jednak kiedy zrezygnowano z zatrudniania i pracę opiekunek zlecono firmom zewnętrznym wyłanianym w przetargu, wszystko się popsuło, bo opiekunki zarabiają mało, więc nie mają powodu i ochoty pracować tak jak należy.


Po wprowadzeniu standardów ma być lepiej. W maju 2017 r. powołana została nowa jednostka budżetowa m.st. Warszawy Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”, do której zadań należy organizowanie i koordynowanie świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu zamieszkania. To ta jednostka ma kontrolować jakoś świadczonych usług i od jakości kontroli zależy, czy przyjęte standardy polepszą sytuację podopiecznych, czy jednak wszystko zostanie po staremu. W każdym razie warszawski ratusz dostrzegł swoje zaniechania i postanowił się zrehabilitować.

 

Nowe standardy świadczenia usług opiekuńczych mają obowiązywać od 1 lutego 2018 roku.

 

W 2017 roku na usługi opiekuńcze Warszawa przeznaczyła ok. 30 mln zł. Docelowo ma być to 40 mln zł oraz 26 mln zł na tzw. e-opiekę. Obecnie z usług opiekuńczych finansowanych przez warszawski samorząd korzysta ponad 6,7 tysiąca osób.

 

[*] Zarządzenie Prezydent m. st. Warszawy nr 1710/2017 z 30-10-2017 w sprawie ustalenia „Standardów usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla m.st. Warszawy”