Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosiło konsultacje społeczne w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych w tzw. programie Za Życiem. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie czas konsultacji – 1 dzień. To chyba jakaś kpina.

 

O co chodzi z pracami społecznie użytecznymi

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych, w organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. Innymi słowy bezrobotny byłby kierowany do rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem i tam miałby jej pomagać w codziennych czynnościach, np. pranie, gotowanie itp.

 

1 dzień konsultacji

Zasady naboru bezrobotnych oraz szczegółowy sposób i tryb organizowania prac społecznie użytecznych określa projekt rozporządzenia. MRPiPS ogłosiło zatem konsultacje jak dokładnie miałaby wyglądać taka praca społecznie użyteczna. Problem w tym, że na konsultacje ministerstwo wyznaczyło jeden dzień.

 

Projekt rozporządzenia ukazał się na stronie MRPiPS i Rządowego Centrum Legislacji 19 grudnia po południu, a zakończenie konsultacji miało miejsce 20 grudnia. Tak szybki termin konsultacji wynika z tego, że rozporządzenie ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku, bo stare przepisy tracą moc 31 grudnia 2017.

 

Te konsultacje to kpiny

Omawiane rozporządzenie jest długo wyczekiwanym rozwiązaniem przez opiekunów osób niepełnosprawnych. Tymczasem władza zamiast dopytać się opiekunów czego by oczekiwali, po prostu ogłosiła „jakieś tam” konsultacje wyznaczając tak krótki czas, że zakrawa to na kpinę i totalny brak szacunku dla opiekunów i niepełnosprawnych. No po prostu wstyd. 

 

// Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych, mpips.gov.pl z 21 grudnia 2017