Miasto Łódź zainicjowało projekt pt. „Opiekuńcza Łódź”, w ramach którego osoby niepełnosprawne fizycznie i intelektualnie będą mogły liczyć na dodatkowa opiekę w ramach usług opiekuńczych. Programem może być objętych nawet 600 osób, a sam program potrwa do końca września 2019 roku.

 

Celem projektu ”Opiekuńcza Łódź” jest zwiększenie samodzielności oraz zdolności do uczestniczenia w życiu społecznym, zawodowym, edukacyjnym osób zależnych lub niesamodzielnych poprzez kompleksowe rozwijanie usług, w następstwie umożliwiające ich opiekunom powrót na rynek pracy.


Ponadto dzięki wsparciu z funduszy UE w planie jest utworzenie rodzinnego domu pomocy dla ośmiu niepełnosprawnych. Zaplanowano też uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

 

Łódź obcięła ilość godzin opieki i zostawiła mieszkańców bez wsparcia

Usługi opiekuńcze są oferowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i jest to usługa odpłatna uzależniona od dochodu osoby ubiegającej się o taką formę wsparcia. Jednak dzięki wsparciu UE w kwocie ok 5 mln zł niepełnosprawni będą mogli liczyć na opłatę już od 35 groszy za godzinę opieki. Jest to o tyle ważne, że kwietniu 2017 roku miasto Łódź zmniejszyło ilość godzin usług opiekuńczych świadczonych na terenie miasta z 77 tys. godzin do 44 tys. godzin, pozostawiając swoich mieszkańców bez opieki.

 

Swoją decyzję miasto Łódź tłumaczyło tym, że od stycznia 2017 roku wzrosła minimalna stawka godzinowa za pracę i MOPS nie zarezerwował na ten cel dodatkowych środków. Miasto próbowało renegocjować umowy z wykonawcami realizującymi opiekę, ale stawki jakie zaproponowali wykonawcy były ponadto co oczekiwał łódzki magistrat i dlatego pojęto decyzję o zmniejszeniu ilość godzin opieki o blisko 50%.

 

Nabór do „Opiekuńczej Łodzi” trwa

Obecnie trwa nabór chętnych do dodatkowej pomocy. Uczestnikami projektu mogą  być osoby zależne lub niesamodzielne, w tym osoby starsze  lub niepełnosprawne oraz  ich rodziny i opiekunowie  faktyczni.

 

1. Dla osób zainteresowanych wsparciem w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych , mieszkań wspomaganych, rodzinnego domu pomocy:

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych
tel. 42 616 06 20


2. Dla osób zainteresowanych wsparciem w postaci usług opiekuńczych:
Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym "Okaż Serce”:
tel.  42 678 11 74


3. Dla osób zainteresowanych wypożyczeniem sprzętu wspomagającego lub pielęgnacyjnego:
Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych
tel. 42 638 45 42