Rzecznik Praw Dziecka chciałby, aby zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne przysługiwał także tym rodzicom, których dzieci ukończyły 14 lat. W tym celu rzecznik zwrócił się do pani minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej.

 

 - Dzieci niepełnosprawne należą do kręgu osób, które wymagają szczególnej opieki i troski. Są mniej samodzielne od pełnosprawnych rówieśników, zaś w czasie choroby wymagają często stałej opieki ze strony rodzica – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i zwraca się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej o dokonanie analizy uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Uwagę Rzecznika zwrócił problem związany z zasiłkiem opiekuńczym na dziecko.

 

Rzecznik Praw Dziecka podkreślił, iż mimo obowiązujących w Polsce przepisów rangi międzynarodowej oraz krajowej dotyczących opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, nadal brakuje kompleksowej ochrony dziecka w zakresie wymiaru czasowego przeznaczonego na opiekę ze strony rodzica.

 

Zgodnie z przepisami (art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy) zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki w wymiarze 60 dni w roku kalendarzowym w przypadku opieki nad dzieckiem do 8 lat oraz dzieckiem do lat 14. W sytuacji kiedy dziecko ukończy 14 lat jest traktowane jako „inny chory członek rodziny”, a na opiekę nad „innym chorym członkiem rodziny” przysługuje zasiłek opiekuńczy przez okres 14 dni w roku kalendarzowym.

 

Rzecznik wskazał, że dziecko, które ukończy 14 lat, w świetle ustawy jest traktowane jako „inny chory członek rodziny”, na które przysługuje jedynie 14 dni zasiłku opiekuńczego w roku. Ustawodawca określając kryterium czasu i wieku przy wypłacie zasiłku opiekuńczego nie uwzględnił sytuacji chorych dzieci niepełnosprawnych, które ukończyły 14 lat. W opinii Rzecznika Praw Dziecka 14-dniowy wymiar opieki nad dzieckiem w skali roku jest zdecydowanie niewystarczający, a zwłaszcza gdy mowa jest o dzieciach niepełnosprawnych.

 

W ocenie Rzecznika uregulowania prawne dotyczące świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego na rzecz małoletnich dzieci niepełnosprawnych, które ukończyły 14 lat, powinny doczekać się zmian legislacyjnych. Obowiązujące uregulowania prawne nie gwarantują dostatecznej opieki dziecku w czasie choroby. Dotyczy to zwłaszcza dziecka niepełnosprawnego. Zasiłek opiekuńczy na chore dziecko niepełnosprawne, które ukończyło 14 lat powinien przysługiwać na dłuższy okres.

 

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (PDF)

 

Dodawanie nowych komentarzy odbywa się poprzez platformę Disqus. Można dodawać posty bez rejestracji jako Gość.

Linkownia

 
 

Niepełnosprawna potraktowana jak śmieć

trashcarNiepełnosprawna zwróciła się o pomoc do INTEGRACJI. Została potraktowana jak śmieć i zero skończone - kobieta wylała swój żal na FaceBooku.

Czytaj ...

Zrobiono z nas ŚWIĘTE KROWY

święta krowaPoradnik "Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością" zrobił z nas niepełnosprawnych obrażalskie Święte Krowy

Więcej...

Ergo Hestia roluje niepełnosprawną

traincrashPo katastrofie kolejowej pod Szczekocinami Ergo Hestia zamiast pomóc niepełnosprawnej, jeszcze bardziej utrudnia jej życie.

Więcej...

Początek strony