Dorabiający emeryci i renciści od 1 marca mogą dorobić blisko 200 zł więcej niż kwartał wcześniej. To efekt dużego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2017 roku.

 

9 lutego Główny Urząd Statystyczny podał, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło z 4255,59 zł w III kwartale 2017 roku do 4516,69 zł w IV kwartale 2017 roku. A to właśnie od przeciętnej płacy uzależnione są limity dorabiania do świadczeń emerytalno-rentowych. 


Rencista/wcześniejszy emeryt może od 1 marca 2018 dorobić:

- nie więcej niż 3161,70 zł brutto miesięcznie (70 proc.) – po przekroczeniu tej kwoty pobierane świadczenie zostanie zmniejszone lub w przypadku renty socjalnej wstrzymane,
- nie więcej niż 5871,70 zł brutto miesięcznie (130 proc.) – po przekroczeniu tej kwoty pobierane świadczenie zostanie całkowicie zawieszone.