W nocy z 7 na 8 maja 2018 roku komisja polityki społecznej i rodziny zaopiniowała pozytywnie projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Przedstawiając projekt, posłanka PiS, rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska mówiła, że jest to kolejny krok do zmiany systemu. Ten projekt jest kolejnym etapem naprawy systemu. Ten system naprawmy wspólnie tak, żeby państwo niosło pomoc najbardziej potrzebującym. Jak mówiła posłanka, projekt umożliwia osobom o znacznych stopniu niepełnosprawności dostęp do wszystkich lekarzy specjalistów dla takich osób.

 

Przedstawiciele rządu cały czas zapewniali, że władza nie chce dzielić niepełnosprawnych, a proponowane rozwiązania są odpowiedzą na postulaty protestujących. To co im rząd oferuje to więcej niż chcą.

 

Posłanka PiS Bernadeta Krynicka podkreśliła, że proponowane wsparcie dla osób niepełnosprawnych trafi tam, gdzie to potrzebne. Odczytała list Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie”, skierowany do protestujących w Sejmie.

 

Jednak w toku dyskusji wyłonił się obraz, że rząd przygotował rozwiązania, które nijak mają się do rzeczywistości jak i możliwości systemu rehabilitacji.

 

Poseł Michał Szczerba (PO) zauważył, że proponowana ustawa ma raptem 5 artykułów z czego jeden to przepis ogólny, a ostatni mówi od kiedy ustawa ma obowiązywać. Reszta zapisów jest zupełnie niejasna.

 

Poseł Sławomir Piechota (PO) powiedział, że jeśli rząd rzeczywiście nie chce dzielić niepełnosprawnych, to w pierwszej kolejności powinien zrealizować wyrok Trybunału Konstytucyjnego i zrównać wszystkie świadczenia opiekunów. To przecież politycy PiS zabiegali, aby te świadczenie zostało zrównane. Poza tym proponowane rozwiązania posługują się terminem bezimitowe.

 

Co to znaczy bezlimitowe? - pytał Piechota. Bo prosta jest sprawa pieluchomajtek, ale jak dochodzimy do bardziej skomplikowanych urządzeń typu aparaty słuchowe, to czy oznacza to, że będę mógł co miesiąc przyjść i prosić o nowy aparat słuchowy?.

 

Obecny na sali europoseł Marek Plura zauważył, że proponowane rozwiązania w żaden sposób nie odnoszą się do asystencji osobistej i dofinansowania zakupu wózków o napędzie elektrycznym.

 

Posłanka Nowoczesnej Korneli Wróblewska dopytywała się o limity. - Propozycja zniesienia okresów użytkowania wyrobów medycznych (...) do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych. Jaki to jest limit? Czy to oznacza, że dostaną tylko niektórzy - ci, którzy się w limicie złapią? Czy to oznacza, że wszyscy, w zależności od tego, jakie mają potrzeby, jak np. wózek elektryczny, czy te osoby też w sposób nieograniczony będą mogły korzystać, czy jednak mamy limity? – pytała.

 

Obecni na sali posłowie generalnie zwracali uwagę, że przepisy są niejasne, nie zabezpieczono w NFZ odpowiednich środków, nie ma wystarczająco dużo rehabilitantów i lekarzy specjalistów, aby komuś oferować nielimitowane świadczenia. Poza tym, jeśli ktoś wchodzi bez kolejki to komuś to miejsce w kolejce się zabiera. Taki system de facto tworzy kolejną kolejkę oczekujących, bo są seniorzy, ludzie 6 miesięcy po operacji, osoby stabilne, osoby do pilnych zabiegów – komu zabrać miejsce w kolejce, aby niepełnosprawny mógł dostać się do specjalisty poza kolejnością?. Posłowie opozycji (PO, Nowoczesna) ciągle dopytywali się o źródła finansowania propozycji rządu PiS, bo w projekcie ustawy nie ma o tym słowa.

 

Ostatecznie za przyjęciem projektu głosowało 20 posłów, nikt nie był przeciw, 14 posłów wstrzymało się od głosu. Posłowie PO wstrzymali się od głosu, ponieważ w ich ocenie projekt jest niezgodny z konstytucją i regulaminem Sejmu, bo brakuje dołączonego do projektu oceny finansowych skutków regulacji.

 

Podwyżka renty socjalnej 

 

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrywała również projekt rządowy projekt ustawy dotyczącej renty socjalnej. Zgodnie z propozycją świadczenie wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł.

 

Zgodnie z rządowym projektem świadczenie to wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł. Propozycję - w odpowiedzi na postulat osób protestujących w Sejmie - przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nowa regulacja ma wejść w życie 1 września 2018 r. z mocą od 1 czerwca.

 

 

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny – zapis archiwalny

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej (druk nr 2472) – 7/8 maja 2018 [LINK do transmisji]