W galopującym tempie rośnie pomoc finansowa dla niepełnosprawnych. Jeszcze niedawno było to 2500 zł, a teraz 3000 zł netto. Tak przynajmniej wynika z komunikatu ministerstwa rodziny i polityki społecznej (MRPiPS).

 

Osoba niepełnosprawna od urodzenia lub której niepełnosprawność powstała w dzieciństwie - takie osoby protestują w Sejmie RP - wraz z opiekunem (bez względu na ich sytuację materialną, nie obowiązuje tu kryterium dochodowe) otrzymują miesięcznie kwotę co najmniej 3 tys. zł wsparcia - podało 23 maja 2018 na swoich stronach ministerstwo rodziny i polityki społecznej. 

 

Składają się na to:

- 1477 zł netto - świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna,

- 878,12 zł netto - renta socjalna podniesiona od czerwca br. (1029,80 zł brutto) dla podopiecznego,

- 153 zł netto - zasiłek pielęgnacyjny, który od przyszłego roku wzrośnie o 62 zł i wyniesie 215 zł (dla podopiecznego)

- 539 zł - opłacane ze środków budżetu państwa składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne.

 


Łącznie jest to kwota co najmniej 3047,12 zł bezpośredniego wsparcia finansowego w formie wypłaty pieniędzy, wpłaty na konto emerytalno-rentowe do ZUS oraz do NFZ.

 

Ponadto w sytuacji, gdy dochód rodziny jest poniżej kwoty 764 zł na osobę w rodzinie rodzina, do ukończenia przez dziecko 24 r.ż, może otrzymać zasiłek rodzinny (135 zł) wraz z dodatkiem z tytułu rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (110 zł).

 

Dodatkowo w sytuacji, gdy jeden z rodziców nie płaci zasądzonych na dziecko alimentów, osoba niepełnosprawna (bez ograniczenia wiekowego) w sytuacji, gdy dochód rodziny jest poniżej kwoty 725 zł na osobę w rodzinie, może otrzymać świadczenie z funduszu alimentacyjnego do wysokości 500 zł miesięcznie (przeciętna wysokość świadczenia wynosi ok. 400 zł).

 

Jednocześnie, na skutek przyjęcia ustawy o szczególnych uprawnieniach w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniu niepełnosprawności, osoba niepełnosprawna uzyskała prawo do świadczeń wycenianych na ok. 520 zł miesięcznie.

 

Łączne wsparcie osoby niepełnosprawnej wraz z opiekunem

W sumie ze środków budżetu państwa, bezpośrednie wsparcie osoby niepełnosprawnej wraz z opiekunem (bez pomocy rzeczowej wynoszącej ok. 520 zł) wynosi miesięcznie od 3047 zł (świadczenie pielęgnacyjne ze składkami, renta socjalna, zasiłek pielęgnacyjny) do ok. 3692 zł (dodatkowo świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego).