Minister Inwestycji Rozwoju Jerzy Kwieciński

Dostępność plus - zgłoś swoje propozycje zmian

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozpoczyna prace nad koncepcją ustawy o dostępności (Dostępność plus). Celem programu jest zwiększenie dostępności do różnego rodzaju usług i infrastruktury dla osób starszych, niepełnosprawnych, rodzin z dziećmi, czy kobiet w ciąży. Swoje propozycje, uwagi itd. można nadsyłać do 5 lipca 2018 w dowolnej formie - e-mail, audio, video na adres dostepnosc.plus@miir.gov.pl

 

30 maja 2018 roku Rodzice Osób Niepełnosprawnych wyjaśniają, dlaczego kwoty pomocy dla niepełnosprawnych przedstawiane przez ministerstwo rodziny i polityki społecznej to nic innego jak manipulacja. Poniżej treść listu.

 

Pół prawdy to całe kłamstwo, panie ministrze Marczuk

Parę zdań na temat manipulacji MRPiPS z którą minister Bartosz Marczuk prowadzi medialne tournée. Uznaliśmy że warto ją sprostować, z uwagi na fakt, że rozpowszechnianie tych półprawd i przekłamań możliwe jest tylko dzięki temu, że tak wśród polityków jak i dziennikarzy, wiedza n.t. świadczeń kierowanych do OzN i ich rodzin pozostaje na poziomie dość ogólnym.

 

Głównym grzechem ministerialnej prezentacji jest stworzenie na jej potrzeby tworu pt. "Osoba z niepełnosprawnością plus opiekun". To działanie odbierające podmiotowość zarówno osobie z niepełnosprawnością jak i jej opiekunowi, co jednoznacznie wpisuje się w trend do uprzedmiotowiania OzN. O uczestnikach protestu mówiono (i nadal się mówi) "te panie" "protestujące panie", czy "dzieci" o dorosłych mężczyznach, itp. itd. To nie powinno mieć miejsca, zwłaszcza wśród świadomych elit.


Ponadto, przypisanie OzN do opiekuna i odwrotnie, daje porażający obraz poglądów urzędników ministerstwa n.t. niepełnosprawności i praw człowieka. Poglądy te, są jawnym zaprzeczeniem naszych praw ujętych w Konstytucji i wartościom jakie niesie ze sobą Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych.


Abstrahując od tej smutnej konstatacji, przejdźmy do liczb.

 

RON 30maj2018 manipulacja ministerstwa

Prezentacja MRPiPS


Na początek drobny szczegół. W dniu opublikowania grafiki, kwota netto renty socjalnej wynosiła 745,18zł nie 878,12zł. Już sam ten fakt dyskredytuje kwotę 3047,12zł wskazaną na prezentacji p. Marczuka, ale to nie jedyny powód.

 

Wg MRPiPS, tandem OzN+opiekun otrzymuje:

rentę socjalną + zasiłek pielęgnacyjny + świadczenie pielęgnacyjne + doliczono składki ZUS: emerytalno-rentowe i zdrowotne (które otrzymuje ZUS).

 

Dlaczego uważamy że jest to manipulacja:

1. Założono że każda osoba z niepełnosprawnością, u której niepełnosprawność wystąpiła do 18/25 roku życia, korzysta z opieki osoby uprawnionej do świadczenia pielęgnacyjnego.
To nieprawda. Wg danych za rok 2016, świadczenie pielęgnacyjne pobierało 117tys osób, natomiast rentę socjalną ok 272tys osób. Gdyby więc świadczenie pielęgnacyjne otrzymywali wyłącznie opiekunowie dorosłych OzN zaopatrzonych w rentę socjalną, to ten najdroższy z możliwych wariantów wskazanych w prezentacji MRPiPS dotyczyłby ok 40% OzN i ich opiekunów. Oczywiście tak nie jest, udział ten jest o wiele niższy, bowiem świadczenie pielęgnacyjne otrzymują także opiekunowie dzieci, tj OzN nie posiadających prawa do renty socjalnej. Należy też pamiętać, że wielu opiekunów w ogóle nie korzysta z dedykowanego wsparcia Państwa, mimo faktycznego sprawowania opieki, a także o rencistach socjalnych którzy nie korzystają z pomocy opiekuna.
2. Nadużyciem jest założenie, że od świadczenia pielęgnacyjnego, zawsze odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 132,93zł. Z reguły opiekun może i zwykle korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego w ramach ubezpieczenia ZUS swojego podopiecznego (rencisty socjalnego) lub męża/żony.
3. W prezentacji uwzględniono też odprowadzanie składek emerytalno-rentowych w kwocie 406,47zł od świadczenia pielęgnacyjnego, podczas gdy składki te, odprowadzane są tylko do 20 lat łącznego stażu pracy opiekuna.

 

Reasumując. Przedstawiony wariant, jest wariantem najdroższym z punktu widzenia budżetu i jest to wariant niereprezentatywny, występujący sporadycznie.

Dlaczego więc, wysoki urząd zdecydował się na tak tendencyjne i nieuczciwe zestawienie danych? Można domyślać się, że po to, by opinia publiczna otrzymała komunikat o zawrotnej kwocie, jak to ujął min. Marczuk "co najmniej 3 050zł", i że cyt.:"to jest kwota którą otrzymuje opiekun plus podopieczny [...] to jest fizycznie wypłacane".

 

To oczywiście nieprawda.

 

Inne warianty zaopatrzenia tandemu (OzN+opiekun), o których p. Marczuk nie wspomina, to:

1. 1 254,06zł na osobę [renta socjalna + zasiłek pielęgnacyjny + świadczenie pielęgnacyjne]
2. 1 084,70zł na osobę [zasiłek pielęgnacyjny + świadczenie pielęgnacyjne + składki ZUS]
3. 815,00zł na osobę [zasiłek pielęgnacyjny + świadczenie pielęgnacyjne]

 

Natomiast bez względu na wszystkie powyższe kwoty, faktyczne zaopatrzenie dorosłej OzN u której niepełnosprawność wystąpiła do 18/25 roku życia, po uwzględnieniu czerwcowej podwyżki to:

 

1 031,12zł [renta socjalna 878,12zł + 153,00zł zasiłek pielęgnacyjny]

 

Jest to kwota niższa od minimum socjalnego, nie uwzględniającego wyższych kosztów życia wynikających z niepełnosprawności.

 

 

// RON facebook.com, 30 maj 2018

 

Dodawanie nowych komentarzy odbywa się poprzez platformę Disqus. Można dodawać posty bez rejestracji jako Gość.

Linkownia

 
 

Niepełnosprawna potraktowana jak śmieć

trashcarNiepełnosprawna zwróciła się o pomoc do INTEGRACJI. Została potraktowana jak śmieć i zero skończone - kobieta wylała swój żal na FaceBooku.

Czytaj ...

Zrobiono z nas ŚWIĘTE KROWY

święta krowaPoradnik "Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością" zrobił z nas niepełnosprawnych obrażalskie Święte Krowy

Więcej...

Ergo Hestia roluje niepełnosprawną

traincrashPo katastrofie kolejowej pod Szczekocinami Ergo Hestia zamiast pomóc niepełnosprawnej, jeszcze bardziej utrudnia jej życie.

Więcej...

Początek strony