Rząd zaproponował 12 czerwca 2018 roku Radzie Dialogu Społecznego pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 r. na poziomie ustawowego minimum, wynoszącego 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2018 r.

 

Przedstawiając tę propozycję wzięto pod uwagę: sytuację finansów publicznych, w tym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; możliwości finansowe państwa, wynikające ze stabilizującej reguły wydatkowej i unijnych reguł fiskalnych; koszty finansowania realizowanych zadań społecznych.

 

Prognozuje się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2019 r. wyniesie nie mniej niż 103,26 proc. Oznaczałoby to, że najniższa renta z tytułu niezdolności do pracy, najniższa emerytura, renta rodzinna i renta socjalna mogłyby wzrosnąć z obecnych 1029,80 zł brutto do 1063,37 zł brutto (905 zł netto) od 1 marca 2019 r. Według szacunków resortu pracy najniższe emerytury/renty wzrosną o 33,57 zł netto czyli o 26,55 zł na rękę, a świadczenie przeciętne - o 73,77 zł brutto czyli 61,10 zł na rękę.

 

Koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego, przy wskaźniku 103,26 proc., oszacowano na ok. 6,86 mld zł.

 

Emerytury i renty podlegają corocznej waloryzacji od 1 marca.

 

// premier.gov.pl